30 d’abril 2007

esquerra t'escolta

Divendres passat vam iniciar el cicle de trobades “Esquerra t’escolta” al barri del Molinot. La meva valoració personal d’aquesta primera trobada és molt positiva. La bona acollida de l’acte per part dels veïns i veïnes assistents va generar un intens debat que va posar sobre la taula les necessitats bàsiques i prioritàries d’aquest barri.


El Molinot és un barri situat entre els termes municipals de Viladecavalls, Terrassa i Vacarisses. Aquesta divisió administrativa del barri ha provocat que els diversos ajuntaments implicats no es posin d’acord i que, a dia d’avui, encara no s’hagi pogut realitzar un pla parcial especial per ordenar el territori i poder dotar el barri dels serveis bàsics (distribució d’aigua potable, enllumenat, clavegueram...). A més, malgrat la divisió administrativa, en aquests moments l’Ajuntament de Viladecavalls és l’única administració que dóna serveis al conjunt dels residents del barri (recollida de brossa, policia, correus...).


Des d’Esquerra vam poder comentar directament amb els veïns les possibles solucions que proposem portar a terme, en cas que governem, per desencallar aquesta situació. També vam poder conèixer de primera mà la opinió dels residents sobre les nostres propostes. Durant la trobada es van tractar altres temes importants, com la construcció del pont que ha de donar accés al barri per sobre la riera, les vies d’evacuació en cas d’incendi o la problemàtica de l’abocador de Coll Cardús.

La primera experiència del Molinot ens ha animat molt a tot el grup d’Esquerra-Viladecavalls. Els dos propers caps de setmana finalitzarem la resta de trobades “esquerra t’escolta” pels diversos barris del municipi. Podeu consultar la nostra agenda en aquest enllaç. Com heu pogut veure, l’objectiu d'aquestes trobades és -tal com diu el seu nom- poder escoltar directament tots aquells dubtes, propostes o qüestions que us preocupen sobre Viladecavalls. Es tracta doncs de visualitzar millor què pensen, què volen i què necessiten els habitants del nostre municipi i contrastar aquestes necessitats amb les propostes del nostre programa electoral.


Us volem explicar de primera mà quines propostes inclou el nostre programa, i ho farem amb honestedat i amb realisme. Com hem fet sempre. També volem presentar-vos l’equip humà que, en cas que governem, les haurà de dur a terme. Un equip de persones amb qualitats compartides: proximitat, honradesa i moltes ganes de seguir treballant pel nostre poble.


Així doncs, només em resta convidar-vos a participar a la trobada que farem ben aviat al vostre barri, i convidar-vos a xerrar una estona amb nosaltres tot fent un pica-pica. Us hi esperem a tots i totes!