12 de febrer 2008

Ple extraordinari 11 febrer 2008: La pirueta econòmica per pagar la gespa artificial

Ahir l'equip de govern CiU-PVA va aprovar la seva particular maniobra per afrontar el pagament dels dos camps de gespa artificial i estalviar-se el 16% de l'IVA, tal com va senyalar el propi Il·lustríssim Sr. Alcalde durant el debat plenari. La pirueta econòmica que l'equip de govern pensa portar a terme es pot resumir d'aquesta manera:


L’Ajuntament signa el contracte d'arrendament financer amb el BBVA. Automàticament, l’Ajuntament subroga el contracte a Viladecavalls Multigestió SL. A continuació, Viladecavalls Multigestió SL reb els 735.000€ del lísing, contracta l’empresa per posar la gespa i, alerta, es desgrava l’IVA. Acte seguit, es modifica el pressupost de Multigestió perquè l’empresa pugui fer front a les quotes i, alerta, perquè rebrà una transferència de capital de l’Ajuntament per pagar-les. Per tant, l’Ajuntament és qui paga la gespa, però els diners es paguen a través de Multigestió perquè una SL es pot desgravar l’IVA, i a un Ajuntament no li està permès desgravar-se l’IVA.


Des d'Esquerra no tenim gens clara la legalitat de que una administració pública pugui utilitzar un sistema de doble comptabilitat a través d'una SL per estalviar-se el pagament de l’IVA. Si algun lector/a és expert amb dret fiscal, l'animo a que faci algun comentari al respecte. Per part nostra, formalitzarem una consulta a Agencia Tributaria, a veure que ens responen.


Per aquest motiu, i pels que exposo a continuació, el nostre vot va ser en contra de la proposta de pirueta econòmica que l'equip de govern pretén realitzar:


- No entenem que l’equip de govern tingui tant interès a subrogar el contracte a l’empresa municipal Viladecavalls Multigestió SL.


- No entenem que l’equip de govern estigui tan interessat a desviar aquesta despesa cap al pressupost de Viladecavalls Multigestió SL. Perquè, al cap i a la fi, serà l’Ajuntament l'encarregat de pagar les quotes de l'arrendament financer, ja que ahir es va acordar que l'Ajuntament farà una transferència de capital a Viladecavalls Multigestió perquè aquesta SL pugui pagar les quotes del lísing.


- Desconeixem quina modificació de pressupost pretén realitzar l’equip de govern per transferir els diners cap a Multigestió. De fet, es tracta d'una modificació que actualment no està ni prevista, i això va ser confirmat ahir durant el debat. Concretament, el regidor d'Hisenda -Sr. Raso- va explicar que no hi haurà cap modificació pressupostària per començar a pagar les quotes fins que no s'hagi col·locat la gespa. A més, l'Il·lustríssim Sr. Alcalde va avançar que molt probablement pagaran les quotes de l'arrendament a través del romanent de tresoreria del pressupost de 2007 (si no sabeu de què va això del romanent, ho vaig explicar en aquesta nota). En definitiva que, com sospitàvem, l'equip de govern no ha previst d'on sortiran els diners per pagar la gespa aquest any, i confien que el romanent de tresoreria els salvarà les castanyes. Tanta manca de previsió, a veure com acaba tot plegat...


- No entenem quin interès té l’empresa municipal Viladecavalls Multigestió SL a assumir la despesa de l’arrendament financer, si no té diners per pagar les quotes i necessitarà una transferència de capital des del pressupost de l'Ajuntament.


- En definitiva, no entenem que l’equip de govern tingui tan interès a ocultar informació del què es cou a l'empresa municipal Viladecavalls Multigestió SL. Vull recordar que és l’equip de govern qui es nega a permetre la presència de tots els portaveus dels grups municipals al consell d’administració de Viladecavalls Multigestió SL. L'octubre de l'any 2006, jo mateix escrivia en aquest bloc que "com a totes les societats municipals, el consell d’administració el formen els regidors portaveus dels diversos grups polítics amb representació al consistori, i acostuma a ser l’alcalde qui assumeix les funcions de president del consell d’administració." Ara no. Així ho van decidir l'Il·lustríssim i la seva majoria el passat ple extraordinari de 12 de juliol. Aquesta és la seva democràcia: "nosaltres som set, vostès són dos."


PS: La Gloria Serrano ja és oficialment regidora d'Esquerra-Viladecavalls. Felicitats i a la feina compi!

2 comentaris:

... ha dit...

A veure... és un tema ben senzill. Si tenim en compte que una SL té la possibilitat de desgravar un IVA sota un concepte de transmissió de bens patrimonials, i sempre partint de la base que l'ajuntament sigui només client no beneficiari de l'impost de béns fungibles de la SL es pot fer una reducció del tipus final fins a un 4%, mai la totalitat de la inversió del romanent anticipat per lising financer aliè. Queda clar no?

Si és que "sus" ha d'explicar tot joder!

Lluís Soler Turu ha dit...

¬¬

Albert, per uns moments m'havia arribat a creure que t'havies tornat un expert amb dret fiscal i tributari... fins que he llegit unes quatre vegades el comentari, no he entès res, i he vist que t'estaves quedant amb mi, jejeje


Ara de debò, si algun lector/a és expert amb dret fiscal, està convidat a dir la seva sobre aquest tema. Em preocupa que puguin acabar multant l'Ajuntament per no pagar l'IVA de la gespa, igual que en el seu dia van multar al Casal Familiar de Viladecavalls per no haver pagat l'IVA de les reformes... ja veurem com acaba tot plegat.