04 d’abril 2008

Ple ordinari març 2008 (II): Sobre el "mercadillu" de Viladecavalls

Les notícies corren com la pólvora als pobles com Viladecavalls. Avui també en parla el Diari de Terrassa. En aquest ple ordinari, l'equip de govern CiU-PVA va aprovar l'ordenança reguladora del mercat municipal de Viladecavalls. Es tracta d'un mercat ambulant que s'ubicarà al polígon industrial de Can Trias amb l'objectiu, segons l'equip de govern CiU-PVA, de promoure el comerç local i de que l'Ajuntament percebi una quantitat important d'ingressos procedents del pagament de les taxes per tenir una parada al "mercadillu".


Llegeixo avui al Diari de Terrassa que l'Ajuntament ja ha rebut més de 150 sol·licituds de persones que hi volen tenir parada, i que l'equip de govern ha previst inaugurar el "mercadillu" el proper 19 d'abril. Cal tenir present que l'ordenança fiscal que ha d'establir les taxes per tenir una parada en aquest mercat encara no està aprovada. De fet jo encara no n'he vist ni un trist esborrany. No tinc ni la més remota idea de quina és la quantitat que es cobrarà als comerciants per posar la seva parada. Així doncs, sense cap ordenança fiscal aprovada al respecte, qui ens assegura que el proper 19 d'abril l'equip de govern CiU-PVA no acabi cobrant les taxes de forma completament arbitrària a cadascun dels comerciants que vulguin tenir parada? Com sempre, només se'n recorden de les lleis quan els beneficien.


Els dos regidors d'Esquerra hi vam votar en contra per la manca de transparència de tot plegat. Com us deia, l'equip de govern CiU-PVA afirma que l'Ajuntament rebrà una quantitat important d’ingressos pel pagament de les taxes de les parades, però aquests cànons no apareixen per enlloc a l’ordenança que es va aprovar al ple. A més, no vam saber quin regidor serà el responsable polític de coordinar aquest "mercadillu" fins que es va portar aquest tema a aprovació del ple. Finalment, en el moment de la votació, desconeixíem si s’havia parlat amb les dues associacions de comerciants del poble, i ignoràvem si s’havien pogut posicionar sobre aquest tema. Com que no hi havia res clar, vam votar en contra.


Ahir, al torn de precs i preguntes, vam formular les següents qüestions al respecte:

1) Volem saber si l’equip de govern es va reunir amb les dues associacions de comerciants del poble ABANS del passat 27 de març, dia en el qual es va aprovar l’ordenança reguladora del mercat municipal, i si les associacions de comerciants van poder treballar el text i/o donar-ne la seva opinió abans del ple.

2) També ens consta que aquest equip de govern ha contractat un nou tècnic: “el tècnic de mercadillu”. Ens consta que la persona contractada és el Sr. Carles Gorina, que està lligat estretament a persones de la candidatura de la PVA. Volem veure el seu expedient de contractació. Volem saber si aquesta persona disposa de la titulació curricular adequada per aquesta responsabilitat laboral. I volem saber si està contractat com un càrrec de confiança de la PVA.


Entre el públic assistent al ple, hi havia una nodrida presència de comerciants de Can Trias. Ahir van descobrir l'autèntica cara de l'Il·lustríssim i la seva majoria. El mateix Il·lustríssim Alcalde ho va exclamar amb veu potent des de la balconada de l'Ajuntament: "jo faig el que em dóna la gana". Aquesta és la seva democràcia.


Hem d'estar contents, no? Això és el que el poble va voler.