16 de maig 2008

Sol·licitem un ple extraordinari per tractar l'esvoranc


Aquest matí he lliurat una instància per sol·licitar la convocatòria d'un ple extraordinari, segons el què estableix l’article 38.2 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Viladecavalls. El ple tindrà un únic punt a l'ordre del dia que serà una moció per tractar l'esvoranc del Carrer Major. El ple haurà de ser convocat dins dels deu dies següents al d'aquesta sol·licitud, i s'haurà de celebrar a les 21h, per facilitar l'assistència dels afectats i afectades. La instància ha estat signada per diversos regidors del PSC, ICV i ERC.


Justament, la idea de convocar un ple extraordinari per tractar aquest sinistre, va sorgir arran d'un comentari en aquesta anotació del bloc. La proposta va ser molt ben acollida per l'executiva local d'Esquerra i seguidament em vaig posar en contacte amb els portaveus del PSC i d'ICV, perquè el ROM estableix que cal que la sol·licitud de ple extraordinari sigui formulada, almenys, per una quarta part del nombre legal de membres de l'Ajuntament.


Com a portaveu del Grup Municipal d'Esquerra, també he aprofitat per presentar 6 instàncies més sol·licitant poder consultar tota mena d'informació, documentació, expedients, informes i estudis relacionats amb l'esvoranc, així com la consulta del "pla parcial núm. 12 Camí dels Ocells" aprovat inicialment per la junta de govern local, un òrgan del consistori on només hi tenen veu i vot els regidors i regidores de l'equip de govern.


Seguiré informant!