25 de setembre 2008

Comunicat de premsa: Esquerra es planta

Dimarts al matí vam retirar la moció sobre els abocaments il·legals a Can Baiona i les dues mocions sobre l'acomiadament improcedent de la Sra. Francesca Berenguer que no van ser debatudes durant el ple de juliol. Avui us penjo el comunicat que hem fet arribar a la premsa i que explica el per què:


COMUNICAT DE PREMSA:

Els dos regidors d’Esquerra-Viladecavalls no assistiran al ple ordinari de setembre. El grup municipal ha pres aquesta decisió per mostrar la seva disconformitat davant la convocatòria d’un ple ordinari que només conté els punts pendents del passat ple de juliol. Esquerra-Viladecavalls denuncia que el govern CiU-PVA ha fixat unilateralment l’ordre del dia per evadir les seves obligacions.


El passat 31 de juliol es va celebrar el corresponent ple ordinari, el qual va acabar a les 12h de la nit, per decisió de l’alcalde, sense que es poguessin debatre les tres mocions presentades per Esquerra, ni realitzar el torn de precs i preguntes.


El passat dilluns 22 de setembre, l’equip de govern CiU-PVA va fer arribar a tots els regidors del consistori la convocatòria del ple ordinari de setembre que només inclou a l’ordre del dia els punts que van quedar pendents de debat a l’anterior sessió plenària (les mocions i el torn de precs i preguntes). La mateixa convocatòria fa constar que no es celebra la comissió informativa ni la junta de portaveus preceptives per llei, donat que aquests temes ja es van debatre el passat juliol.


Davant d'aquesta situació Esquerra-Viladecavalls manifesta:


- El ple convocat no conté cap nova proposta d’acord a l’ordre del dia; no hi ha despatx d’ofici, i ni tant sols hi ha la proposta d’aprovació de l’acta del ple anterior (precisament perquè era el de juliol, i no va acabar). i es tracten punts que, en una situació normal s’haurien hagut de tractar durant el ple de juliol.


- Reprovem l’actuació de l’equip de govern CiU-PVA que, amb aquesta manera de fer, es salta l’obligació que tenen de convocar un ple ordinari cada dos mesos, tal com ho estipula l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), que estableix que en “els municipis de més de 5.000 habitants, com a mínim, cada dos mesos”.


- Després d’un any de legislatura, l’equip de govern CiU-PVA i, en particular, l’Il•lustríssim Alcalde Sr. Homs s’han mostrat incapaços de mantenir una relació política normal entre govern i oposició.


- Denunciem el perill que suposa que l'equip de govern CiU-PVA adopti com habitual aquesta pràctica en els propers 3 anys que queden de legislatura. Aquesta maniobra és equivalent a convocar un ple ordinari cada quatre mesos. En cap cas es pot considerar ètic convocar un ple ordinari preceptiu per llei, només per debatre les mocions pendents del ple ordinari anterior.


Per tot l’anteriorment exposat, el grup municipal d'Esquerra es planta. Els regidors no assistirem al ple per mostrar la nostra disconformitat davant d’aquesta convocatòria de ple ordinari. Donat que l’equip de govern CiU-PVA ha dinamitat tots els possibles canals de comunicació entre govern i oposició (l’última comissió informativa es va celebrar el 24 de juliol) l’absència dels regidors d’Esquerra al ple és un gest de protesta per la situació política generada exclusivament pel ressentiment dels membres de l’equip de govern i, en particular, del Sr. Sebastià Homs. L'equip de govern impedeix, per tots el mitjans que té al seu abast, que a l’Ajuntament de Viladecavalls els grups municipals puguin desenvolupar el debat polític amb normalitat.


Esquerra exigeix un canvi d’actitud a l’equip de govern CiU-PVA i especialment a l’Il•lustríssim Alcalde Sr. Sebastià Homs. Si aquest canvi d’actitud no es dóna i es fa impossible debatre políticament a la sala de plens, la Secció Local d’Esquerra encetarà altres vies per fer propostes polítiques. Els regidors i militants d'Esquerra-Viladecavalls ens devem als nostres votants i al nostre projecte col•lectiu de poble.