24 de febrer 2010

Sobre la revisió d'ofici de la moció d'Esquerra

Dissabte passat el Diari de Terrassa es feia ressò que el grup municipal de CiU havia sol·licitat a la Direcció General d'Administració Local un dictamen sobre la nul·litat o no de la moció d'Esquerra aprovada al ple ordinari de gener (en vaig parlar en aquesta nota). Per resumir, es tracta d'una moció que atorga al ple les competències per modificar partides dels pressupostos prorrogats, revocant aquestes competències de l'alcaldia. El dictamen emès per la Direcció General d'Administració Local conclou que la moció és nul·la de ple dret perquè revoca unes competències que la legislació vigent atorga específicament a l'alcaldia.


Arribats fins aquí, el panorama és el següent: el grup municipal de CiU amaga múltiples factures no reconegudes per l'Ajuntament que ascendeixen a més d'un milió d'euros però, en canvi, en lloc de revisar d'ofici tots aquests encàrrecs d'obra executada i les seves corresponents factures, que també són nul·les de ple dret per no haver seguit el procediment legalment establert, el què fa el grup municipal de CiU és sol·licitar la revisió d'ofici exclusivament de la moció d'Esquerra que els impedeix modificar partides a l'alça i a la baixa sense passar per sessió plenària.


Recapitulem:
  • El grup municipal de CiU és incapaç de quadrar els pressupostos de l'exercici 2010 (el passat desembre ens va presentar un esborrany amb un desquadrament d'aproximadament un milió d'euros entre ingressos i despeses ordinàries). 
  • El grup municipal de CiU es nega a sol·licitar un dictamen sobre el conjunt de les factures no reconegudes a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat.
  • El grup municipal de CiU no fa cas dels informes jurídics emesos pel Secretari municipal on es conclou que totes aquestes factures no reconegudes són actes nuls de ple dret a l'haver estat realitzats per òrgan manifestament incompetent i amb inobservança total i absoluta del procediment legalment establert a l'efecte.
  • El grup municipal de CiU està instal·lat en la improvisació permanent, es limita a gestionar el dia a dia i no proposa cap full de ruta ni cap pla de sanejament per posar fre i/o reduir el deute de l'Ajuntament (el deute reconegut frega el límit legal del 110%, sense comptar el deute de la societat Multigestió SL).

En aquesta conjuntura, penso que la moció que es va aprovar el passat gener continua sent plenament necessària (malgrat no s'ajusti a llei). L'únic que pretenem des d'Esquerra amb aquesta moció és evitar que CiU prengui decisions econòmiques erràtiques i improvisades que només contribueixen a fer més gran l'endeutament municipal. Si el grup municipal de CiU creu que cal dur a terme modificacions de partides mentre es funcioni amb pressupostos prorrogats, en la conjuntura del nostre Ajuntament penso que cal que prèviament es consensuïn les modificacions proposades els regidors de tots els grups municipals.


Demà al ple esbrinarem si, finalment, aquesta moció es manté vigent o es deixa sense efecte. Aquesta nit tenim executiva local d'Esquerra i valorarem amb calma els pros i els contres d'acceptar o refusar aquesta revisió d'ofici.