11 de febrer 2011

factures no reconegudes...

Com a portaveu del grup municipal d'Esquerra a l'oposició, dues de les tasques que he prioritzat durant aquesta legislatura han estat aturar l'execució d'obres irregulars a Viladecavalls i lluitar perquè amb els nostres impostos no es pagui ni un cèntim d'euro de factures irregulars que no es corresponguin a obres executades.


En aquests moments, tenim controlades múltiples factures irregulars que sumen un deute no reconegut d'aproximadament 1.300.000€ (un milió tres-cents mil euros). Globalment es tracta de factures corresponents a asfaltat de carrers, la construcció del pont del Molinot i treballs en l'ampliació del local Social de les Carenes de Can Turu. Gràcies a la pressió política d'Esquerra Republicana de Catalunya, des de l'Ajuntament es va contractar una consultoria d'enginyers per realitzar una auditoria tècnica i econòmica de les citades factures i les obres "suposadament" executades. Escric "suposadament" entre cometes perquè el resultat de l'auditoria ens indica el valor de les obres realitzades ascendeix a uns 956.000€ (nou-cents cinquanta-sis mil euros). Per tant, entre el deute reclamat per les empreses i el valor real les obres executades hi ha un diferencial d'aproximadament 344.000€. No fa falta ser un Einstein per concloure que algunes de les factures estaven ben inflades. Us adjunto la taula resultats de l'auditoria i el resultat d'un senzill càlcul que indica % inflat dels imports reclamats respecte el cost real:Import total reclamat (€)
Valoració auditoria 
(cost real de l’obra, €)
% inflat
Empresa 1
31.724,26
7.019,12
77,9
Empresa 2
273.475,14
273.220,24
0,1
Empresa 3
163.756,29
101.473,01
38,0
Empresa 4
91.825,22
55.263,07
39,8
Empresa 5
712.865,95
493.465,27
30,8
Empresa 6
11.865,83
11.865,83
0,0
Empresa 7
7.738,84
7.738,84
0,0
Empresa 8
6.148,00
6.148,00
0,0

Com podeu veure, les inflades més significatives són les corresponents a les empreses 1, 3, 4 i 5, que oscil·len entre un 30 i un 78% d'imports inflats sobre el cost real de l'obra. Vull fer notar al lector, que sempre em refereixo a factures pendents de pagament i que no han estat encarregades per cap òrgan competent (ple, junta de govern local, decret d'alcaldia). I ho faig notar, perquè durant aquesta legislatura, l'ajuntament ja ha pagat múltiples factures a aquestes empreses i, és clar, des d'Esquerra sospitàvem que aquestes factures també estaven inflades. De fet, en alguna ocasió jo mateix vaig exposar que tenia la sensació que seria l'Ajuntament qui acabaria reclamant que alguna empresa ens tornés diners.


Així que novament, gràcies a la pressió d'Esquerra es van auditar les factures pagades a aquestes empreses durant la legislatura 2007-11 i, com era previsible, també estaven inflades. I us vull explicar un cas paradigmàtic del què ha passat: el de l'"Empresa 3". El passat 12 d'abril de 2010, l'"Empresa 3" reclamava que l'Ajuntament li pagués 163.756,29€ en concepte de factures d'obres. Resulta que -com s'observa a la taula- la valoració de l'auditoria tècnica indica que el cost real del treball pendent de pagar era de 101.473,01€. Però, ai las, des d'Esquerra vam pressionar i reclamar perquè s'auditessin les obres facturades i pagades a aquesta empresa entre els anys 2007 i 2010, i que ascendeixen a un valor de 282.737,68€. El resultat de l'auditoria és demolidor: la valoració dels treballs corresponents a les obres pagades i facturades és de 175.579,99€. Per tant, l'"Empresa 3" ha cobrat 107.157,69€ que no es correspon a feina feta. Amb totes les dades a la ma, ara us proposo un senzill càlcul:

  • L'Ajuntament va pagar 282.737,68€ a l'Empresa 3.
  • L'Empresa 3 va realitzar obres a Viladecavalls valorades per l'auditoria en un total de 175.579,99€ (pagades) i 101.473,01€ (pendents de pagament).
  • Si fem la resta:  282.737,68-175.579,99-101.473,01=5.684,68€

El resultat és que l'Empresa 3 hauria de tornar 5.684,68€ a l'Ajuntament. Aquest resultat és significatiu del què ha passat a Viladecavalls en aquesta legislatura. I arreglar el desgavell que suposa aquest deute no reconegut de l'Ajuntament serà un dels reptes de la propera legislatura. Digueu-me mal pensat, però potser justament aquest desgavell de factures, empreses i interessos personals té alguna cosa a veure amb la greu divisió interna que es viu a can CDC i UDC a Viladecavalls... En qualsevol cas són ells qui han generat aquesta situació amb la seva nefasta gestió des de l'equip de govern i, vagi qui vagi al davant, elles i ells no són els més adequats per arreglar les coses.


La gent d'Esquerra-Viladecavalls volem arreglar les coses. I seguirem lluitant perquè amb els nostres impostos no es pagui ni un cèntim d'euro que no es correspongui a obres reals i realitzades. Aquest és el nostre compromís.

5 comentaris:

Anònim ha dit...

Per flipar...

zeta ha dit...

hola lluís, respecte a l'entrada nova que has fet, comento que no posaria la mà al foc però l'empresa 3 de ben segur que està dirigida i/o treballa algú relacionat familiarment amb gent de l'ajuntament actual.

Em fa vergonya que en aquest poble l'ajuntament no sigui el primer en ser transparent amb els seus comptes i utilitzi els diners de tots per pagar aquestes factures inflades com un globus aerostàtic.
Per no dir que l'adjudicació sona a "tongo"....

Està vist que tot queda a "casa" tant amb la contractació de personal, com amb les empreses que tenen contractes de serveis amb l'ajuntament.
I suposo que no en sóc l’única que pensa d'aquesta manera. Així no anem enlloc...
Si es fes una bona consulta del que pensa la gent del poble amb l'actual equip de govern, més d'un se li cauria la cara de vergonya.
Espero que els pròxims en ocupar el govern ho facin millor que els darrers anys.

Gràcies per llegir la meva opinió.

Lluís Soler Turu ha dit...

@zeta,

Respecte el teu comentari, vull apuntar que amb les indagacions que s'han dut a terme durant aquesta legislatura no s'ha pogut demostrar quina és la relació entre contractats (empreses) i contractant (Ajuntament). Dic això perquè no vull que aquest fil de comentaris es converteixi en una empastifada de rumors sense proves.


Mirem-ho pel cantó positiu. La nostra tasca rigorosa des de l'oposició ha servit per posar fi a aquestes males pràctiques. I ara hem de seguir treballant perquè el nostre ajuntament emprengui el camí correcte per poder reparar el fet que algú o alguns membres de l'equip de CiU vagin consignar despeses sense tenir partida.


Que tothom ho tingui clar. La gent d'Esquerra-Viladecavalls no permetrem que es pagui ni un cèntim d'euro si no es correspon a obres executades. Ara bé, ens caldrà ser més forts a l'ajuntament per tibar de la manta. Amb dos regidors d'Esquerra contra els 9 regidors del bloc CiU-PVA-no adscrits no podrem fer més del que estem fent ara.


Salut i blocs!

maripau ha dit...

Alucinante. En el último pleno creí entender que el equipo de gobierno pensaba abonar esas facturas, Entendí bien?
Por otro lado, no escuche en el pleno que se aplique a este caso la recomendación del Departament de Governacio referente a reclamar a los autores de tan gran chapuza que paguen con su patrimonio las irregularidades que han cometido, tanto si son cargos electos, como trabajadores municipales.
No es lógico que sus chanchullos los pague el pueblo, cada cual que asuma sus responsabilidades.

Anònim ha dit...

Pregunteu a les famoses dues F, un ja no hi es a la nómina de l'ajuntament i a PV...
Aquest tenen totes les respostes.