28 de juliol 2006

Nou canal de TDT local a Viladecavalls

Ahir al vespre va tenir lloc el ple ordinari de juliol. Va ser un dels plens més emocionants que he viscut com a regidor d'Esquerra. Tan la Glòria com jo vam saber argumentar amb fermesa els nostres plantejaments, defensant l'obra de govern que hem realitzat durant aquests dos últims anys. Des de fa un temps, i ahir al ple ho vaig tornar a percebre, tinc la sensació que la resta de grups polítics intenten paralitzar o fer-se seva l'obra de govern d'Esquerra, amb l'objectiu d'esborrar-nos de la memòria de la gent. Però no els ho posarem fàcil, i el ple d'ahir en va ser una bona mostra. Un dels temes que inclosos a l'ordre del dia era l'aprovació de la creació del consorci per gestionar el nou canal de TDT de la demarcació de Terrassa-Vallès Oest. Evidentment, des d'Esquerra vam votar a favor, i tot i l'abstenció dels grups d'ICV i del PSC, finalment la proposta va ser aprovada. M'agradaria explicar aquí els diversos motius pels quals des d'Esquerra vam votar a favor de la proposta, i crec que el millor és que transcrigui la intervenció que vaig fer ahir durant el ple. És aquesta:

"Des del grup municipal d’Esquerra, evidentment, votarem a favor de la creació d’aquest consorci, i ho fem per diversos motius:


En primer lloc, votem a favor pel salt qualitatiu que implica la TDT sobre els mitjans de comunicació públics a Viladecavalls. En aquests moments l’Ajuntament de Viladecavalls passarà de no tenir cap mena d’experiència amb TV local, a ser gestors directes d’un canal públic de TDT d’abast comarcal. I des del grup municipal d’Esquerra pensem que aquest pas és molt important. Sense entrar en detall sobre consideracions tècniques de la TDT, si que ens agradaria destacar la importància d’aquesta tecnologia. La TDT permet enviar una senyal audiovisual amb altíssima qualitat d’imatge i so, i aquesta senyal es pot rebre i visualitzar amb les antenes i els televisors que tots tenim a casa, sense haver de fer inversions costoses. A més a més, aquesta tecnologia té un valor afegit, perquè la TDT permet interactivitat entre el canal i el televident, i aquesta interactivitat pot obrir un ampli ventall de possibiltats pels ajuntaments, possiblitats actualment inimaginables, que podrien ser a nivell de tramitacions, consultes i/o processos de participació ciutadana.

En segon lloc, votem a favor pels continguts que tindrà el nou canal: Quan ens vam asseure a negociar amb Terrassa, Matadepera, Vacarisses, Sant Llorenç Savall i Ullastrell, en el meu cas en aquells moments com a regidor de comunicació d’aquest Ajuntament, es feia complicat trobar una programació que pogués interessar a tots els municipis, que no contingues programes “escombraries” (tarots, horoscops, xats per SMS...), i partint de la base que tan Matadepera com Terrassa ja tenien una programació estable. Així doncs, tenint present que la proximitat és el principal atractiu d’una TV local, vam definir un nou projecte televisiu amb vocació comarcal; la idea d’aquest nou canal és emetre noticies de tots els municipis de la demarcació, amb el màxim rigor i seguint criteris periodístics, on cada municipi subministri els seus propis continguts informatius a partir dels seus propis mitjans o contractant productores externes. Des d’Esquerra creiem que la idea és bona, i que aquest tipus de contingut serà interessant tan pel nostre poble com per la resta de municipis consorciats.

En tercer lloc m’agradaria fer esment sobre la capacitat de decisió de Viladecavalls dins el consorci que gestionarà el canal TDT: Ha estat aquí on els pobles petits hem tingut més punts de conflicte amb la negociació amb Terrassa. Tots els municipis hem hagut de cedir, inclús Terrassa, i penso que al final vam arribar a un bon acord entre municipis, que ens permetrà tirar endavant el canal cercant l’entesa entre tots. M’explico: Per motius obvis, els estudis centrals del canal seran els de Canal Terrassa, i estaran gestionats directament per l’ajuntament de Terrassa que seguirà les directrius que el conjunt dels municipis marcarem des del consorci. Vull deixar constància que el conveni previ al consorci ens deixa una via oberta per modificar-lo en cas que, per exemple, en un futur és constituís una societat municipal de comunicació a Viladecavalls que volgués co-gestionar el canal.
Tampoc ens posavem d’acord en què Terrassa tingués majoria absoluta en totes les decisions al ple del consorci, perquè la representació al ple es proporcional a l’aportació econòmica i aquesta, alhora, ho és del nombre d’habitants de cada municipi. Finalment, es va acceptar una doble formula, reflexada als estatuts, per acordar grans decisions com, per exemple, la modificació dels estatuts o la dissolució del consorci. Per arribar a acords en aquests casos, caldrà una doble majoria: una majoria del ple (que la té Terrassa) i també una majoria de municipis (per assegurar que els municipis petits tinguem capacitat de maniobra dins el consorci).
Sobre l’aportació econòmica voldria comentar es va acordar que tots els municipis consorciats haurem de fer una aportació econòmica, proporcional al nombre d’habitants, per sufragar les despeses comuns de difusió del senyal (es a dir, que Terrassa ho pagarà quasi tot), i que cada municipi farà una aportació de serevis/recursos i/o continguts al consorci, sent cada municipi qui decideix quant aporta. Per tant, l’aportació en especies dels municipis dependrà de les possibilitats de cada ajuntament, però també de la voluntat de l’equip de govern que quedarà expressada al pla de comunicació. Un pla que des d’Esquerra volíem realitzar però no ens ha estat possible. Aprofitem doncs per instar a l’equip de govern que elabori aquest pla de comunicació amb la màxima celeritat.
En definitiva, des d’Esquerra votarem a favor perquè pensem que l’ajuntament tindrà marge de maniobra i no quedarà lligat de mans i peus a una despesa que pugués hipotecar el bon desenvolupament del poble.

En últim lloc, votarem a favor perquè la creació d’aquest consorci culmina un dels objectius que ens haviem fixat des del grup municipal d’Esquerra quan desenvolupavem tasques de govern a Viladecavalls, al capdavant de les regidories de comunicació i noves tecnologies, sota la nostra responsabilitat. Durant l’últim any, des d’Esquerra i dins l’equip de govern, hem treballat amb constància per poder dotar Viladecavalls d’un canal públic de TDT i per consensuar el text definitiu amb els regidors de Terrassa i Matadepera que avui es porta al ple de la corporació. Avui, gracies a aquest treball, estem segurs que la majoria dels partits votarem en conseqüència perquè Viladecavalls no perdi el tren de les noves tecnologies i passi a tenir un paper protagonista en aquest nou escenari."