14 de març 2007

Respostes a algunes preguntes del ple de gener

Per tothom és sabut que els plens municipals són públics, que les actes dels plens són d’accés públic i que es poden consultar des de la web municipal. Tot i això, des de que CiU va trencar el pacte de govern amb Esquerra, tan els grups de l’oposició com el públic assistent als plens hem vist com l’últim punt de l’ordre del dia -els precs i preguntes- s’ha convertit en “els precs i preguntes sense resposta pública”.

Resulta que l’alcalde i el grup municipal de CiU en minoria van prendre unilateralment la decisió de no respondre públicament cap de les preguntes dels grups de l’oposició formulades als plens. Així doncs, des del passat setembre, l’equip de govern va adoptar la costum de lliurar les respostes per escrit als diversos grups de l’oposició, minuts abans de començar el Ple. És a dir, que al Ple de setembre ens van lliurar les respostes de les preguntes formulades al juliol, a l’octubre ens van respondre les del setembre, etc.


M’imagino que l’alcalde i el grup municipal de CiU deuen tenir els seus arguments de pes per trigar com a mínim un mes a respondre les preguntes formulades per l’oposició. I dic “com a mínim” perquè el grup municipal d’Esquerra encara tenim preguntes sense resposta del ple de gener. La retenció i l’ocultament d’informació és una forma de fer política a la que CiU ja ens té acostumats. Però em sap greu que aquesta practica política enterboleixi el caràcter públic dels plens. M’explico: des del passat juliol, el públic assistent als plens no té cap via per poder conèixer i/o consultar les respostes a les qüestions plantejades durant el torn de “precs i preguntes” ja que, amb aquest nou hàbit convergent de no contestar res durant el ple, les respostes a les preguntes no consten a les actes de les sessions plenàries.


A continuació doncs, amb la intenció d’aportar més transparència als plens, us penjo les respostes que ens van lliurar el passat 22 de febrer a algunes de les preguntes que vam fer el passat ple de 25 de gener. Les preguntes sense resposta del ple de gener, sumades a les qüestions pendents del ple de febrer, les deixarem per una propera anotació. Només un detall: totes les respostes per escrit, que us copio literalment a continuació, són amb data 21 de febrer i venen signades pel Sr. Sebastià Homs i Padrisa. L’Alcalde.


- El cost del projecte del nou pavelló del casc antic supera de llarg l’import de la licitació. Què pensen fer amb aquest tema?

Resposta: S’ha redactat el projecte i ara està en procés d’esmena d’aspectes que ha observat l’arquitecte. Un cop estigui corregit es presentarà per a la seva aprovació.


- Li recordem al senyor Alcalde que el passat desembre va declarar que el dia 8 de gener s’inauguraria el nou edifici de l’escola de música. Quan pensen acabar les obres? Perquè a la resposta que ens dóna ara s’indica que s’està pendent dels permisos de Fecsa.

Resposta: Efectivament, s’està a l’espera que en un termini breu es disposi de subministrament elèctric i poder, tot seguit, fer-hi el trasllat.


- Sol·licitem informació sobre la demanda judicial que l'Ajuntament hauria d’haver interposat a correus, seguint els mandats del Ple. S’ha tramitat? Si no s’ha fet res, exigim que es tramiti amb la màxima celeritat.

Resposta: Respecte a aquest punt, per part de la secretaria, s’està procedint a la recopilació de les sortides que es realitzen amb correus pel que fa a notificacions, resolucions o altre tipus de documentació. Aquest recull és fonamental per donar sortida a una possible reclamació administrativa, doncs d’acord amb el que disposa l’article 139.2 de la llei 30/1992, el dany que s’al·legui haurà d’ésser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzable, i s’ha considerat que aquesta és la fórmula més adient, perquè la mateixa tingui un encaix legal possible, en l’àmbit de la normativa que regula el servei de correus.


- Després de dos mesos, ens han contestat que la Plaça de la Vinya ja s’ha finalitzat. Ens alegrem d’aquesta finalització, però no podem dir el mateix de la Plaça de la Verbena. Aprofitem per recordar a l’equip de govern que està prohibit realitzar inauguracions 54 dies abans de les eleccions municipals i que, des d’Esquerra, arribarem fins on calgui si l’equip de govern incompleix la llei en aquest aspecte.

Resposta: complirem estrictament allò que contempla la llei.


I jo em pregunto: realment cal esperar com a mínim un mes perquè l’alcalde ens faci arribar per escrit aquestes respostes als grups municipals? Doncs, com diria aquell, això és el que hi ha.