16 de juliol 2007

Alguns apunts sobre les retribucions i indemnitzacions (i)

Nota: he dividit aquest article en diversos capítols que aniré publicant durant aquesta setmana. Espero que la seva lectura us serveixi per aclarir dubtes i posicions sobre un dels temes que genera més controvèrsia entre la gent.

Llegeixo a diversos blocs polítics locals comentaris i anotacions sobre les noves retribucions dels càrrecs polítics de l’Ajuntament de Viladecavalls, ja siguin regidors, regidores o càrrecs de confiança [podeu veure les notes d’en Carles Rodríguez, Francisco Garcia, Manel Martínez, Diari de Viladecavalls (nota 1 i nota 2) i La Veu de Viladecavalls (nota 1 i nota 2)].


Sobre els sous dels càrrecs polítics es pot fer molta demagògia barata, i no és aquesta la meva intenció. La meva modesta opinió sobre aquest tema és que cal fer un debat ampli a nivell de país amb l’objectiu d’arribar al màxim consens per regular legislativament les retribucions que han de tenir els polítics, els càrrecs de confiança, i totes aquelles figures laborals amb capacitat de decisió política existents als Ajuntaments, als Consells Comarcals, les Diputacions, la Generalitat i el Parlament. Mentre això no es faci, la demagògia està i estarà servida.


Personalment, sóc partidari de que els càrrecs polítics han d’estar retribuïts, i que el seu sou ha de ser raonable i variable segons la responsabilitat inherent de cada càrrec. Si volem garantir que els càrrecs polítics es dediquin a fer la seva feina i la facin amb eficàcia, aquests han de tenir al seu abast les eines necessàries i una retribució adequada per portar-la a terme.


Dit això, vull fer algunes consideracions sobre el punt nº4 de l’últim ple extraordinari, on l’equip de govern CiU-PVA va fer la seva proposta unilateral de retribucions als càrrecs electes de l’Ajuntament de Viladecavalls, i que l’Il·lustríssim Sr. Homs va defensar justificant que la proposta s’ajustava a les recomanacions retributives de l'ACM i la FMC, associacions de municipis que es van posar d’acord en les recomanacions per evitar fer guerra en aquest tema.


En aquest enllaç podeu consultar la proposta de l’ACM per les retribucions per a alcaldes i regidors de municipis amb una població entre 5001 i 10000 habitants, franja on s’ubica Viladecavalls. Amb una comparació de xifres podrem comprovar –tot fent honor al programa de TV3 “sis a traïció”- si la història de l’Il·lustríssim Alcalde és veritat o mentida.


ACORD DE PLE:

Primer.- Aprovar la dedicació exclusiva de l’Alcalde-President, Sr. Sebastià Homs i Padrisa, que serà retribuïda per la quantitat total de 42.800.-€, bruts anuals quantitat que serà s’actualitzaran anyalment amb l’increment que s’aprovi per al personal al servei de les Administracions públiques.

RECOMANACIÓ ACM:

Segon.- Fixar la retribució mínima de l’alcalde o alcaldessa per a l’any 2007, incrementant-se en els anys posteriors en la mateixa quantia que sigui incrementada la retribució salarial del personal al servei de l’administració local, en 5 vegades el Salari Mínim Interprofessional, és a dir 40.000 euros anuals.


Comparant la realitat amb la recomanació, la desviació del sou de l’alcalde és de 2.800€ anuals. Ja he dit abans que no faria demagògia barata. Un alcalde no té horaris fixes ni calendaris laborals establers per conveni. Un alcalde ho és les 24h del dia. Considero dins els límits acceptables tenir un sou d’aquest ordre.

(continuarà)


Agraïment


Agraeixo a l'equip administrador de Viladecavalls diu i viu que m'hagin afegit als enllaços del seu bloc, i que m'hagin convidat a participar-hi. Ja m'he creat un perfil per poder participar en aquest bloc col·lectiu. Estaré atent a l'evolució d'aquesta nova experiència blocaire local.