01 de maig 2008

Manifest: Pel dret a decidir les nostres condicions laborals

Us penjo el manifest d'Esquerra per aquest primer de maig:

El Fòrum Sindical d’Esquerra, des de la convicció dels valors republicans de justícia social i per la igualtat d’oportunitats del conjunt de treballadors i treballadores, celebrem aquest Primer de Maig amb molta més força. Ens reafirmem en la defensa d’un model social i laboral republicà.

Els treballadors tenim el dret a decidir les nostres condicions laborals en un marc propi de relacions. Per això continuem exigint un Marc Català de Relacions Laborals. Hem de recuperar la tradició de les forces sindicals catalanes d’obrir vies de transformació social per la defensa dels drets laborals de tots els treballadors.

Cal reivindicar la sobirania nacional per un sistema de prestacions socials i d’estat del benestar adequat a les necessitats bàsiques del nostre país.

— Per unes polítiques actives d’ocupació pròpies. Diem prou a esperar la concertació pendent des de l’any 2006.
— Exigim més recursos humans i econòmics en els serveis d’ocupació per poder establir itineraris d’inserció personalitzats a les persones aturades.
— Per una reforma de la formació professional que garanteixi l’adaptació formativa i professional als llocs de treball.
— Per què s’incentivin les activitats econòmiques que aportin valor afegit i ocupació.
— Diem prou a l’empresariat que davant les dificultats del cicle econòmic fugen i deslocalitzen la producció.
— Prou a les solucions de guany a curt termini, per una veritable reforma i modernització dels models productius que generin ocupabilitat.
— Prou a l’atur generat per l’especulació econòmica de l’empresariat.
— Prou a la pèrdua constant de poder adquisitiu dels treballadors catalans.
— Per què un kilo de pa no costi a Catalunya més temps de treball diari que a la resta de l’Estat espanyol.
— Per què la seguretat laboral s’incrementi amb el mateix percentatge que els guanys empresarials.
— Per què els joves i els col·lectius de nouvinguts no continuïn sent els col·lectius amb major sinistralitat laboral i precarietat.
— Per l’efectiva transferència de tots els recursos de la Inspecció laboral a la Generalitat de Catalunya.
— Per la millora i l’increment de les prestacions socials i per un salari interprofessional digne.

Cal continuar construint la nació des dels llocs de treball. La lluita social i laboral també és la lluita nacional.

Visca el primer de maig. Visca Catalunya.