29 d’abril 2008

Ple ordinari març 2008 (IV): defensem l'Escut de Viladecavalls

El passat ple de març des d'Esquerra vam presentar una moció reclamant el compliment dels acords de ple a l'equip de govern, que va ser rebutjada per l'Il·lustríssim i la seva majoria. Aquesta proposta de resolució venia provocada pel fet que l’equip de govern està intentant tancar en fals l’assumpte de la nova imatge corporativa i està incomplint els últims acords de ple al respecte. Aquesta va ser la meva intervenció:


Mirin, costa el mateix fer les coses ben fetes que fer-les mal fetes. No pot ser que faci més d’un any que estiguem discutint sobre la nova imatge corporativa al ple, una vegada i una altra, només i exclusivament perquè aquest equip de govern no hi ha manera que faci les coses ben fetes.


El ple de setembre de l’any passat es va estimar parcialment el recurs de reposició sobre la nova imatge corporativa presentat per Esquerra. Fer les coses ben fetes era tan senzill com limitar-se a complir els acords. Però arribem al ple ordinari de 29 de novembre de 2007, passats dos mesos des de l’aprovació del recurs, i encara no teníem cap noticia de si s’havia fet algun pas per complir els mandats de ple. Per això des d’Esquerra vam preguntar al ple “com està l’informe que s’ha demanat, si és que realment s’ha demanat, sobre el tema de la nova imatge corporativa de l’Ajuntament de Viladecavalls? S’ha creat la comissió d’experts per valorar aquest tema? Com és que sent coneixedors del problema, l’equip de govern continua fent servir la nova imatge corporativa amb tota normalitat?


No vam tenir resposta fins el passat 31 de gener. I què es respon? Doncs textualment diu que “en data 27 de setembre de 2007 es va prendre l’acord per la seva aprovació, en sessió plenària d’aquest ajuntament.” Senyors, senyores, Il·lustríssim Alcalde. Em trec el barret, perquè s’ha de tenir valor per escriure això com a resposta a si s’ha demanat un informe. Em sembla que la pregunta no podia ser més clara. Però bé, és allò que deia de fer les coses ben fetes o fer-les mal fetes.


Justament, el passat 31 de gener de 2008, m’imagino que segurament minuts abans d’escriure’ns la brillant resposta a la nostra pregunta, l’Il·lustríssim Alcalde va enviar un DVD a Governació que contenia la nova imatge corporativa, acompanyat d’una carta on en sol·licitava la conformitat. Quatre mesos més tard. Però és que, a més a més, el mandat de ple no diu això. El mandat de ple diu ben clar “sol·licitar informe relatiu a la conformitat o no a dret de la nova imatge corporativa, per tal de resoldre definitivament l’expedient amb l’estimació o, en el seu cas, desestimació, del recurs interposat per Esquerra.”


El passat 3 de març, l’Il·lustríssim Alcalde va rebre una carta de 6 línies, que ell mateix ha elevat a la categoria d’informe i n’ha donat compte al ple. Mirin, en aquesta carta, l’únic que es fa constar és que la Direcció General d’Administració Local no té cap observació a formular al respecte, sempre i quan aquest nou disseny s’adeqüi al blassonament de l’escut heràldic municipal oficialitzat.


Per tant, a dia d’avui continuem sense disposar d’un informe que indiqui si aquesta “nova imatge corporativa” s’adequa a la llei perquè, a dia d’avui, aquest equip de govern continua sense complir els mandats de ple. Avui és l’escut, i demà és qualsevol altra cosa. Per això presentem aquesta moció. Mentre aquest equip de govern no compleixi els mandats de ple, cal que estigui obligat a donar compte al mateix ple de totes les gestions i actuacions que realitzen en relació als acords aprovats. Ja no sabem com demanar-los que compleixin el que s’aprova als plens.L'equip de govern es va limitar a imposar la nova imatge amb la seva majoria. Sense cap informe. Encara que això suposi la il·legalitat de no complir un mandat de ple. Bé, suposo que hem d'estar contents. Això era el què el poble va voler, no?