31 de juliol 2008

Avui a les 21h, ple ordinari

Aquesta nit tenim l'últim ple ordinari que conclou aquest primer any de legislatura. Un any marcat per la prepotència d'una majoria absoluta que només es recorda de les lleis quan els beneficien. Però tenir majoria absoluta i actuar de forma totalitària no eximeix del compliment de la llei. I si el mal govern CiU-PVA pensa el contrari, allà ells i elles.


Aquesta nit elevarem al debat plenari la sentencia judicial contra l'Ajuntament de Viladecavalls per violació de drets fonamentals i vulneració de l'article 14 de la Constitució Espanyola. Aquesta nit veurem com el mal govern CiU-PVA intentarà una maniobra de subterfugi per seguir incomplint l'article 54 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a la hipoteca de 2.512.930 € que van sol·licitar el passat març sense autorització del ple municipal.


Aquesta nit destaparem un abocament de terres il·legal a la finca de Can Baiona, que ha comportat una greu rompuda forestal en sol rústic. Segons la unitat regional de medi ambient dels Mossos d'Esquadra que instrueix el cas, la superfície afectada és de 1,8 hectàrees, formant tres terrasses a diferents nivells i el volum de terra abocada és de 26.250 metres cúbics. Sorprenentment, el mal govern CiU-PVA ha incoat un expedient sancionador a l'agent de policia local 004, que va tenir constància dels fets el passat 21 d'abril i va col·laborar en tot moment amb la unitat dels Mossos d'Esquadra. Sona estrany, oi?? Doncs feu un cop d'ull a les fotos...Aquesta nit el mal govern CiU-PVA aprovarà la sol·licitud d'un credit de 3.074.000€ que deixarà l'Ajuntament en un deute viu del 89%, molt proper al 110% que és l'endeutament límit permès per la llei. Aquesta nit el mal govern CiU-PVA aprovarà la seva particular Ordenança de Convivència Ciutadana. Ho deien fa un any: Ara sabrem qui mana.


Aquesta nit, un cop més, plantarem cara a la prepotència. A les males maneres. Al mal govern. Aquesta nit no us podeu perdre el ple.