13 de novembre 2008

Abocaments il·legals de runa a Can Baiona: capítol 5

[podeu llegir el capítol 1 en aquest enllaç]

[podeu llegir el capítol 2 en aquest enllaç]

[podeu llegir el capítol 3 en aquest enllaç]

[podeu llegir el capítol 4 en aquest enllaç]20 de juny de 2008: Els Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge donen trasllat a l’Ajuntament de Viladecavalls de l’expedient amb les diligències obertes pels Mossos d’Esquadra el passat 15 de maig per una rompuda forestal. La denúncia cita textualment “Fetes les consultes pertinents a l’Ajuntament de Viladecavalls, es va comprovar que la millora agrícola no tenia llicència urbanística per a la parcel·la 1 polígon 15, finca en què s’ha realitzat la rompuda forestal.”

És cert. No existeix llicència per abocar a la part DRETA de la carretera. Però també és cert que l'Ajuntament tenia coneixement d'aquests abocaments des del dia 21 d'abril i no va fer res per aturar-los, i d'això no en van dir res als Mossos d'Esquadra...


1 de juliol de 2008: l’Ajuntament notifica a l’agent de la policia local 004 l’acceptació del càrrec d’instructor per part del cap de la policia local d’Argentona.

9 de juliol de 2008: l’agent 004 compareix davant de l’instructor de l’expedient sancionador i presenta al•legacions a l’esmentat expedient incoat.


21 de juliol de 2008: El grup municipal d’ERC-Viladecavalls presenta una instància sol•licitant copies de tots els permisos i llicències atorgats per realitzar treballs d’abocament i moviments de terres als terrenys de la finca de Can Baiona.

Just l'endemà que el grup d'Esquerra-Viladecavalls sol·licitem informació sobre els abocaments il·legals, s'inicien els tràmits a l'Ajuntament contra la mercantil "Excavaciones y Transportes R.P. SL" ... quina casualitat més casual...


22 de juliol de 2008: informe tècnic signat per l’arquitecte municipal, on s’informa que:
1) cal ordenar a “Excavaciones y transportes R. P. SL” la suspensió inmediata de les obres no autoritzades, consistents en l’abocament, estesa i compactació de terres i altres deixalles a la parcel·la 1 del polígon 15 de Viladecavalls.
2) cal incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística alterada amb execució de les obres sense la corresponent llicència.

23 de juliol de 2008: informe jurídic i decret d’alcaldia on, segons les diligències obertes pels Mossos d’Esquadra i l’informe emès per l’arquitecte municipal, procedeixen a incoar un expedient sancionador a “Excavaciones y Transportes R.P. SL”

24 de juliol de 2008: es formula un plec de càrrec a la societat “Excavaciones y Transportes R. P. SL”


En vista que no hi ha resposta a la nostra instància, des d'Esquerra elaborem una moció sobre els abocaments de runa a Can Baiona:

24 de juliol de 2008: El grup municipal d’ERC-Viladecavalls presenta una moció pel tractament d’abocaments de terres al terme municipal de Viladecavalls, per ser debatuda durant el ple ordinari de 31 de juliol.


31 de juliol de 2008: a les 21h, just abans d'iniciar el ple ordinari, rebem un informe de l'arquitecte municipal on es respon la instància d’ERC de 21 de juliol i s’observa:
  • Que no consta cap autorització, permís o llicencia municipal d’abocament als terrenys descrits als informes de mossos.
  • Que consta una petició de millora de finca rústega molt propera a la zona on es van produir els abocaments. Que aquesta petició es troba actualment en suspensió de la tramitació, ja que calen autoritzacions d’administracions en competències sectorials.
  • Que es van autoritzar els treballs d’esbrossada, de neteja i de retirada dels arbres fruiters afectats per la proposta de millora de finca rústega. No consta que s’hagin dut a terme.
  • Que faciliten copia de l’expedient urbanístic a la secretaria de l'Ajuntament per a la seva consulta.

31 de juliol de 2008: L’Il·lustríssim Alcalde decideix suspendre el ple ordinari just abans de poder debatre la moció pel tractament d’abocaments de terres presentada per ERC-Viladecavalls.


(continuarà)

3 comentaris:

Anònim ha dit...

És vergonyós, com a votant i simpatitzant de CiU només em queda dir que la justícia faci el que cregui oportú i espero el cesament de l'actual alcalde de Viladecavalls.

Anònim ha dit...

Jo espero el cessament i alguna cosa mes..., i no nomes per l’alcalde, sinó també la colla que porta al darrera.

No cal ser afí a cap partit per sentir això que expresso, de fet, no estic relacionat amb cap partit, però s’estan passant dos pobles!!!

Transparència ja, al jutjat!

Lluís Soler Turu ha dit...

Anònims,

Estem d'acord. Des d'Esquerra ja vam comunicar aquest tema a organismes competents en aquest àmbit. Us mantindré informats si hi ha novetats.

salut i blocs!