30 de desembre 2009

primeres impressions sobre el pressupost 2010

El pressupost municipal del 2010 vindrà clarament marcat per tres elements:
 1. L'actual context de crisi econòmica ha reduït significativament els ingressos provinents d'impostos, en especial l'impost de construccions, instal·lacions, obres i les llicències urbanístiques, però també l'impost d'activitats econòmiques o la participació en tributs de l'estat.
 2. L'actual deute reconegut del 106%, producte de la manca de planificació de l'equip de govern, genera unes obligacions, a càrrec del pressupost municipal, pel retorn d'aquests crèdits a les entitats financeres.
 3. La capacitat inversora de l'Ajuntament és nul·la fins que no s'eixugui l'endeutament acumulat.

  Tenint en compte aquests factors, en la meva opinió, el pressupost de l'any 2010 hauria de reunir les següents característiques:

  • Mantenir -i si pot ser augmentar- la despesa social per ajudar les persones més afectades per la crisi econòmica.
  • Mantenir els serveis necessaris i importants per la ciutadania (recollida d'escombraries, enllumenat carrers, manteniment edificis ensenyament, sanitat, servei de policia...).
  • Reduir -i si pot ser eliminar- totes les despeses que no vagin destinades directament al servei de les persones (publicitat institucional, atencions protocol·làries, retribucions en especies, dietes, telèfons mòbils...).
  • Mantenir una política de personal basada en criteris d’eficàcia i eficiència en la gestió pública.
  • Congelar -i si pot ser reduir- els sous i indemnitzacions dels càrrecs electes i de confiança.

  Fa dues setmanes, l'equip de govern de CiU ens va lliurar un primer esborrany del pressupost 2010 amb un desquadrament d'uns 990.000€ entre despeses i ingressos. Sí, ho heu llegit bé. Ens van lliurar un pressupost amb quasi un milió d'euros de despeses desquadrades que s'han de retallar per complir la llei d'estabilitat pressupostària entre despeses i ingressos. A més, ens van demanar als grups de l'oposició que féssim propostes per retallar aquest milió d'euros de despesa descoberta. Ara, que per culpa de les decisions temeràries d'aquest equip de govern hem assolit un deute del 106%, ara ens demanen propostes. Nosaltres ja vam avisar quan es podia evitar assolir l'actual nivell d'endeutament. Ara l'únic que pot fer aquest equip de govern és assumir les conseqüències dels seus actes. D'aquí un parell de setmanes, veurem què proposen retallar.

  7 comentaris:

  Anònim ha dit...

  Amb aquest endeutament, crec que el primer que s'ha de fer és retallar l'obra pública, amb aixó aconseguirem no solament quadrar el pressupost sinó amortitzar capital per tal de que la despessa en interessos no ens malmeti els recurssos que tenim.
  Les empreses abans de caure en situacions que les farien baixar la persiana per sempre, proposen ERO. Perqué no s'ho planteja la administració de proposar un ERO temporal?.
  Potser perqué ho sol·lucionen tot pujant els impostos?.

  Anònim ha dit...

  des de esquerra heu fet alguna proposta?

  Anònim ha dit...

  Seria bo que des d´ERC es presentés el full de ruta que té per solucionar els problemes que té l´Ajuntament. Si es vol ser opció de gover en el futur ha de ser així.
  No val passar-se el dia dient que la gestió ha estat molt dolenta, que hi ha irregularitats i que nosaltres ja ho deiem. Tot això és veritat i és així. Però que governi ara o en el futur ho haurà de solucionar. Per lo tant, seria bo conèixer quin és el vostre full de ruta per solucionar-ho. Del contrari penserem que no sou capaços de fer-ho

  Lluís Soler Turu ha dit...

  anònim 8 gener 22:01,

  En principi, el pressupost 2010 no contindrà cap partida destinada a inversions, és a dir, obra pública, ja que fins l'any 2011 l'Ajuntament està obligat a seguir les directrius del pla de viabilitat financera.
  Jo no sóc partidari d'obrir un ERO a l'ajuntament però, tal com he indicat a l'article, cal una reforma de l'estructura municipal en dues línies:
  1) Reducció dels alts càrrecs (polítics i de confiança)
  2) Avaluació del treball del personal laboral i funcionari. Hem d'aconseguir eficacia i eficiència en la gestió de l'administració.

  Salutacions,

  Lluís Soler Turu ha dit...

  anònims "8 gener 22:51" i "9 gener 18:04",

  Tenint en compte l'actual conjuntura econòmica i l'endeutament acumulat per l'ajuntament de Viladecavalls, en aquest article he proposat 5 eixos d'actuació per aquest any 2010, que jo crec que haurien de regir el pressupost. Per si no us han quedat clars, els torno a copiar:

  * Mantenir -i si pot ser augmentar- la despesa social per ajudar les persones més afectades per la crisi econòmica.

  * Mantenir els serveis necessaris i importants per la ciutadania (recollida d'escombraries, enllumenat carrers, manteniment edificis ensenyament, sanitat, servei de policia...).

  * Reduir -i si pot ser eliminar- totes les despeses que no vagin destinades directament al servei de les persones (publicitat institucional, atencions protocol·làries, retribucions en especies, dietes, telèfons mòbils...).

  * Mantenir una política de personal basada en criteris d’eficàcia i eficiència en la gestió pública.

  * Congelar -i si pot ser reduir- els sous i indemnitzacions dels càrrecs electes i de confiança.


  A aquests cinc eixos de contenció econòmica cal sumar-hi un sisè eix de treball: aconseguir finançament extern d'altres administracions i organismes. Assolir l'èxit en aquest objectiu depèn exclusivament de l'habilitat negociadora i l'esforç polític de l'equip de govern. D'aquí en dependrà, per exemple, iniciar les obres d'una nova escla bressol, un nou CAP situat al casc antic, una tercera escola o l'estudi de viabilitat per un centre de dia per gent gran, que són alguns dels projectes que figuraven al programa electoral d'Esquerra l'any 2007 i que, llevat d'algunes discrepancies puntuals, compartim en termes generals amb l'actual equip de govern en minoria.

  Des del meu punt de vista, aquest és el full de ruta a seguir fins a maig de 2011 per deixar els comptes sanejats a final de legislatura. Però no podem oblidar que la responsabilitat de dirigir l'ajuntament correspon a l'equip de govern i, segurament, el seu full de ruta serà força diferent al nostre.

  Salutacions,

  Anònim ha dit...

  Lluis, si aquest és el teu pla d´acció per solucionar els problmes del municipi...potser millor la química

  Lluís Soler Turu ha dit...

  Anònim 9 gener 22:29,

  Sento decebre't, però solucionar l'actual situació d'endeutament municipal, sumada a la falta d'ingressos i emmarcats en una conjuntura econòmica de profunda crisi no deixa massa marge de maniobra per fer més. Aquest any 2010 tocarà apretar-se el cinturó i retallar i/o repensar serveis perquè no siguin deficitaris.

  Per altra banda, potser no ens hem entès i el que em demanes és un full de ruta a llarg termini, per exemple, a dues o tres legislatures vista. En aquest cas el que penso és que cal un canvi de model de poble, que cal repensar Viladecavalls. Fins ara, amb els successius governs de CiU han tirat endavant el municipi bàsicament a partir dels ingressos de la construcció, de requalificar terrenys, de fer un poble gran, i no s'han preocupat gaire (per no dir gens) de valoritzar i aprofitar les potencialitats del nostre municipi (patrimoni natural excel·lent, bones comunicacions per carretera, comerç urbà de proximitat, patrimoni cultural local...) que fan de Viladecavalls un municipi especial i únic. Aprofitar i valoritzar aquestes potencialitats farà que la gent vingui a viure al nostre poble i que les empreses s'hi instal·lin. Cal dissenyar un motor econòmic nou que aprofiti al màxim les potencialitats del nostre municipi, i que substitueixi el motor econòmic de la construcció, que ha deixat de serv vàlid.

  A més, com que en els últims anys s'ha crescut més ràpid en població que en serveis, és escencial que Viladecavalls millori alguns dels seus serveis i infrastructures (sobretot en educació, sanitat i serveis socials, però també en altres àmbits com cultura, esports, tecnologies de la informació i comunicació...) per estar a l'alçada i atraure gent i empreses, amb la dificultat afegida que en molts casos no es tracta de serveis de titularitat municipal (ferrocarril, telefonia, electricitat, correus...). Caldrà doncs, establir sinèrgies amb altres administracions i sectors econòmics emergents.

  Una altra de les assignatures pendents és la de vertebrar i cohesionar Viladecavalls, i això s'ha de fer repensant el model de transport públic intern (BUS) i creant una xarxa de camins de ronda per a vianants i bicicletes que uneixin tots els barris del municipi. Connectar les diferents zones del poble és la solució a un dels grans problemes de Viladecavalls: la duplicació d'alguns serveis i infrastructures.


  Potser ara he contestat millor la teva pregunta.

  Salutacions