16 de juliol 2011

debat, diàleg, discussió

A hores d'ara ja no és cap notícia que el regidor Josep Sort ha renunciat a formar part de l'equip de govern a l'Ajuntament de Viladecavalls. Segons les declaracions que aquesta setmana he anat llegint a la premsa, el partit polític Ara-Reagrupament ha decidit abandonar el govern per discrepancies diverses. Aquesta decisió política ha provocat que, novament, el nostre poble torni a estar liderat per un govern en minoria. De tota manera, a diferència dels últims governs en minoria de CiU a Viladecavalls (2003-04, 2006-07, 2009-11), aquesta legislatura crec que l'actual equip de govern sabrà traçar els camins per arribar a grans acords de municipi, cercant amplis consensos amb els diversos partits que conformen l'oposició. Aquests camins que ens conduiran a l'assoliment d'acords han de venir definits per la fórmula de les tres D: Debat, Diàleg, Discussió.


Alguns m'heu preguntat aquesta setmana "i ara què?". Doncs ara igual. L'equip de govern ha de seguir treballant amb la mateixa fermesa i determinació per remuntar les finances municipals i posar ordre a l'Ajuntament, sense perdre de vista el full de ruta estratègic acordat, que es resumeix en vuit eixos:

  1. Lluita contra la crisi: Sanejament progressiu de les finances municipals amb mesures que garanteixin l’equitat i alhora l’austeritat. Priorització de les inversions amb major rendibilitat social.
  2. Noves formes de governar: Establir espais de governança i presa de decisions compartides amb els agents socials i economics del municipi mitjançant la participació ciutadana.
  3. Dinamització econòmica: Plans d’actuació en matèria de polítiques d’ocupació i suport a l’emprenedoria.
  4. Aposta pels serveis públics de qualitat amb un posicionament ferm i clar davant de qualsevol retallada dels serveis bàsics.
  5. Garantir la cohesió social i territorial de tots els nuclis de població i refermar la identitat de poble.
  6. Dinamització de la vida social i associativa del poble de forma transversal que fomenti el treball voluntari i el bon veïnatge.
  7. Desenvolupament urbanístic sostenible i respectuós amb el medi ambient.
  8. Interelació i cooperació constants amb els municipis veïns de la comarca i institucions supramunicipals per tal d’optimitzar recursos i sumar esforços per fer front als nous temps.


Alguns també m'heu preguntat sobre una hipotètica presentació d'una moció de censura. Personalment, en aquests moments veig difícil que això prosperi. Cal tenir en compte que una moció de censura només pot prosperar amb una majoria absoluta de set regidors i regidores i que, per tant, la moció hauria d'estar recolzada per CiU, PVA, PP i Ara-Reagrupament. Penso sincerament que una moció de censura no és el millor camí per aportar una mica de tranquilitat a Viladecavalls d'una vegada per totes. Per això encoratjo als tretze regidors i regidores que conformen el consistori a arribar a consensos i grans acords de municipi seguint la fórmula de les tres D: debat, diàleg, discussió; una fórmula vàlida si va acompanyada d'una ferma voluntat d'entesa i d'arribar a acords entre govern i oposició. Tenint en compte l'actual composició política heterogènia i diversa del nostre Ajuntament, aquesta és la meva proposta per afrontar les problemàtiques i els reptes de present i futur del nostre municipi.