01 de setembre 2012

més força

Segons la segona Llei de Newton podem definir la força "F" com el producte de la massa "m" multiplicat per l'acceleració "a". Aquests mesos, des de Dresden, llegint les notícies que m'arriben sobre Catalunya tinc la sensació que l'acceleració del procés d'independència va en augment. El vídeo de l'Onze de setembre d'enguany engresca a pensar que la convocatòria serà massiva. Augmenta la massa independentista i alhora cada cop s'accelera més el procés.
Aquesta setmana, les declaracions per escrit del President de la Comissió Europea sobre la independència de Catalunya són d'un enorme valor polític, ja que confirma que "en l'hipotètic cas de la secessió d'una part d'un estat membre, la solució hauria de trobar-se negociant-se dins l'ordenament legal internacional", és a dir, que des de Europa no es fixa un model particular d'adhesió per Catalunya i es limita a dir que n'hi haurà prou en complir la normativa internacional.
Hi ha dues normatives internacionals que tracten el procediment d'independència d'un estat: La sentència del Tribunal Internacional de Justícia de les Nacions Unides sobre la independència de Kosovë i les Convencions aprovades a Viena el 1978 i el 1983. Segons la sentència del Tribunal internacional, el govern espanyol no té cap argument jurídic per impedir la independència de Catalunya. A efectes internacionals "la indisoluble unidad de la Nación Española" no té cap validesa. La independència és un acte unilateral i no hi ha cap Llei internacional que la prohibeixi. Les Convencions de Viena venen a dir que tots els tractats signats per l'Estat Espanyol seguirien sent vàlids l'endemà de la independència tant a Catalunya com a Espanya. Entre aquests, la pertinença a la UE.

Creix la massa. Augmenta l'acceleració. Cada cop tenim més força. Els homes no poden ser, sinó són lliures.