22 de setembre 2006

CiU + ICV + PSOE: Un pacte ocult contra Esquerra a Viladecavalls?

Divendres passat, 15 de setembre, es va celebrar un ple extraordinari a l’Ajuntament de Viladecavalls. Només hi havia set punts a l’ordre del dia, sis dels quals eren purs tràmits administratius. N’hi havia un, però, que anava carregat de contingut polític. Era el punt número dos, i es tractava d’una modificació del pressupost municipal proposada per l’equip de govern de CiU.

L’argument dels convergents era que la modificació responia a la necessitat, com cada any, d’alliberar els diners no gastats que queden atrapats a partides de projectes executats durant l’any passat per incloure’ls a romanent de tresoreria. Amb un exemple concret, entendreu millor el que vol dir això del “romanent de tresoreria”: l’any 2005 hi havia una partida al pressupost municipal anomenada “reposició edificis joventut” que inicialment contenia 10.000,00€. D’aquests 10.000€ la regidoria de joventut en va gastar 9948,71€ per unir i adequar els barracons del costat de la zona esportiva del casc antic per poder ser emprats com a seu social del Consell de Joves de Viladecavalls. Amb la modificació proposada, s’alliberen els 51,29€ sobrants d’aquesta partida per poder-los gastar aquest any 2006 en altres projectes. El romanent de tresoreria és on s’acumulen tots aquests sobrants de diners per poder finançar noves inversions.

Evidentment, des d’Esquerra estem completament d’acord a que es realitzin aquests alliberaments de petits imports que queden atrapats en partides de projectes executats d’anys anteriors. Nosaltres també ho vam fer els dos anys que vam ser a govern, i és una pràctica que cal realitzar per poder aprofitar al màxim els recursos de l’Ajuntament.

El problema és que entre aquests petits imports, l’equip de govern en minoria de CiU també plantejava carregar-se les partides de dos projectes que formaven part del conjunt d’inversions impulsades des d’Esquerra. Concretament, amb aquella modificació de pressupost els convergents proposaven eliminar la partida per executar la primera fase dels camins de ronda de vianants per unir els diferents nuclis del poble (20.320,09€) i també es volien carregar el projecte per realitzar l’enllumenat del camí de Can Sanaüja (48.086,00€). Si les partides no s’eliminaven, els diners pressupostats es conservaven d’un any per l’altre, i durant el 2006 es podien executar aquests projectes previstos l’any passat. En canvi, la modificació de pressupost de CiU proposava incloure els imports pressupostats d’aquests dos projectes –juntament amb els “picos” sobrants d’altres partides– al romanent de tresoreria.

Vista la maniobra, queda clar que els convergents no tenen cap intenció d’executar aquests dos projectes i es posa de manifest que l’enllumenat del camí de Can Sanaüja –reclamat per molta gent del poble que hi va a córrer cada vespre– o els camins de ronda per unir els barris del poble no figuren entre les seves prioritats.

Tanmateix, el govern en minoria de CiU no podia aprovar aquesta modificació sense el suport de ICV i PSOE, ja que el vot en contra de tots els partits a l’oposició podia tombar la seva proposta. Doncs sabeu què va passar? Que els que s’omplien la boca de ser els políticament més purs i de no pactar mai amb la dreta, van abstenir-se en la votació perquè prosperés la proposta de CiU i es poguessin eliminar del mapa les inversions d’Esquerra. Casualitat? Em temo molt que no.

Des d’Esquerra vam votar en contra, i ens vam quedar sols defensant aquests dos projectes. Amb aquella modificació, CiU estava fent un canvi de prioritats al pressupost, un canvi amb el qual nosaltres no estàvem d’acord, perquè els convergents no només alliberaven “picos” sinó que es carregaven partides senceres sense donar cap explicació. Al nostre entendre, eliminar partides no és estalviar. Carregar-se aquestes partides demostra que a CiU no són capaços de tirar endavant els projectes previstos al pressupost.

L’argumentació del portaveu d’ICV va ser d’una incoherència patètica. Ell mateix va recordar que feia pocs mesos el seu grup va votar en contra del pressupost municipal, però com que una modificació de pressupost recull parts dels capítols del pressupost però no és un pressupost complet, i ara es votava una modificació de pressupost, el grup de ICV s’abstindrien en aquest punt. Els felicito per la seva gran argumentació. Suposo que per això s’autodefineixen l’esquerra intel·ligent.

Almenys el portaveu del PSOE va ser més clar. Després d’escoltar els nostres arguments en contra, va reconèixer que li havien vingut moltes ganes de votar en contra de la modificació de pressupost, però que el PSOE era un partit seriós que respectava els acords previs, que complien amb la paraula donada, i que ell com a portaveu socialista no es podia saltar els acords pactats pel seu partit, i que per tan s’abstindrien.

El portaveu socialista ho va dir ben clar. Havien pactat l’abstenció perquè prosperés la modificació de CiU. Un pacte no escrit entre CiU i PSOE amb ICV fent de comparsa. I l’objectiu d’aquest pacte ocult em sembla ben clar. Carregar-se els projectes d’Esquerra i esborrar tota la nostra feina. Tanta por ens tenen, que ara tots van contra nosaltres? Potser la resposta la podrem veure durant el proper ple ordinari -el dijous 28 de setembre, a les 21h-.