09 de novembre 2007

Enquesta “nova imatge corporativa”. Anàlisi dels resultats

Finalment he trobat un moment per actualitzar el bloc. Aquest vespre aprofito per analitzar els resultats de l’enquesta sobre la "nova imatge corporativa" i valorar l’opinió dels lectors i lectores. L’enquesta va finalitzar fa nou dies, amb 52 vots i els següents resultats:

Què en penseu de la “nova imatge corporativa” aprovada al ple amb els vots de CiU-PVA?a) M’agrada 13 vots (25%)
b) No m’agrada 14 vots (26%)
c) S’hauria de retirar perquè no s'ajusta a la legalitat vigent (Departament de Governació i Administracions Públiques, Decret 139/2007, publicat al DOGC núm 4914, 28/06/2007) 18 vots (34%)
d) Em sembla perfecte que s’inverteixin diners públics en aquest tema 0 vots (0%)
e) És un tema que no m'interessa gens 7 vots (13%)


D’entrada es poden fer les següents valoracions: Es podria dir que hi ha un empat tècnic entre les respostes a i b, i per tant una divisió d’opinions entre els lectors que troben atractiu el nou disseny i els lectors que no els agrada. També és curiós destacar que ningú ha votat a favor d’invertir diners públics per dissenyar una “nova imatge corporativa”. De fet, “quants diners ha costat aquest nou disseny?” és una de les moltes preguntes a les que, després de mesos d’espera, l’equip de govern encara no ens ha donat resposta. Cal felicitar-los pel seu esforç a fer de les despeses de l’Ajuntament una qüestió cada cop més opaca. En falta de transparència no els guanya ningú.


També podem agrupar les opcions en tres grans grups: a favor de la nova imatge (respostes a i d), en contra de la nova imatge (respostes b i c), i un posicionament indiferent (resposta e). D’aquesta manera, podem extrapolar el següent:

32 vots (62%) en contra la nova imatge
13 vots (25%) a favor de la nova imatge
7 vots (13%) indiferents

Aquests resultats donen una idea del perfil heterogeni dels lectors i lectores d’aquest bloc, tot i que cal senyalar que les opcions contràries a la nova imatge corporativa han estat les més votades, arribant a un 62%. De totes maneres, l’opció més votada ha estat la resposta c, amb el 34% dels vots. Amb independència de que el nou disseny pugui agradar més o menys, la resposta c ens recorda que les lleis s’han de complir i que el desconeixement de les lleis no eximeix del seu compliment. M'agradaria convidar a les set persones que han declarat la seva manca d'interès sobre el tema, i per descomptat a la resta de lectores i lectors, a descobrir el citat Decret 139/2007.


I què diu aquest Decret 139/2007? Doncs l’article 19.3 d’aquest Decret estableix i estipula:
“L’emblema comprèn qualsevol símbol gràfic, diferent de l’escut o bandera, amb independència de la forma i dels elements que el componen”.


L’article 38.2 estableix i estipula:
“L’emblema no pot consistir en una modificació, deformació o simplificació de l’escut, si bé pot basar-se en elements d’aquest.”

En base a la legislació vigent i tal i com concreta i estableix l’article 19.3, el Grup Municipal d’Esquerra no hauria tingut cap problema en votar favorablement a l’esmentada modificació de la “nova imatge corporativa” o emblema i donar suport a la iniciativa de l’Il•lustríssim Sr. Alcalde “d’adequar-lo als nous temps, per donar-li un aire de modernitat” (transcric textualment les paraules de l’Il•lustríssim durant el ple de juliol).


La qüestió però, és que amb l’aprovació d’aquesta imatge corporativa es vulnera en la seva totalitat l’article 38.2 del mateix Decret, ja que es tracta d’una nova imatge que pren com a fonament la clara deformació de l’Escut de Viladecavalls. Deformació que queda palesa a la llum del redactat de l’article 26, que estableix i concreta:

“La forma del escut dels ens locals ha de ser la caironada. S’entén com caironada la d’un quadrat recolzat sobre un dels seus vèrtexs i amb una de les diagonals disposada verticalment i l’altra horitzontalment.”


És evident que l’actual emblema aprovat com a “nova imatge corporativa”, pren com a base la deformació de l’Escut, ja que fa que els quatre costats del quadrat s’obrin cap enfora arrodonint així, clarament, la forma de l'actual Escut. A més, si aquesta “nova imatge corporativa” comporta crear un nou emblema fonamentat en la deformació de l’actual Escut de Viladecavalls, i tenint present que l'Escut s’acompanya d’un timbre, també es vulneren els articles 30.1 i 30.2 del mateix Decret 139/2007, que respectivament estableixen:

“El timbre és l’acompanyament col•locat damunt l’escut.”

“El timbre dels ens locals territorials és una corona, que ordinàriament serà la mural que li correspongui. La corona mural és aquella que representa un llenç de muralla en forma circular realçat per un nombre de torres variables en funció del tipus i la categoria de l’ens local.”


En el nou emblema, el timbre apareix totalment simplificat de tal manera que és impossible poder reconèixer-hi el llenç de muralla que estableix la legislació vigent.

Davant d’aquesta sèrie d’incompliments legislatius, des del grup municipal d’Esquerra vam presentar un recurs de reposició contra la nova imatge corporativa el passat ple de setembre. La llei és igual per a tothom, i l’Il•lustríssim i la seva majoria no van tenir més remei que acceptar l’estimació del recurs de reposició, posant la qüestió en mans d’una “comissió d’experts”. A hores d’ara, desconeixem si ja s’ha creat aquesta comissió, qui en formarà part i quan la citada comissió establirà i farà públic el seu veredicte.


Finalment, aprofito per agrair-vos la participació a l’enquesta i animar-vos a seguir participant en properes consultes. Us mantindré informats de com acaba aquest tema de l'Escut, un tema que va sortir a la llum pública el passat febrer i que estic segur que seguirà portant cua.

PS: Que passeu unes bones festes de Sant Martí!!!!

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Debe sobrarte mucho el tiempo para perderlo en tamañas tonterias, oi?

Lluís Soler Turu ha dit...

Anònim,

Tot al contrari. Ni em sobra el temps, ni la defensa dels símbols que representen al conjunt dels habitants de Viladecavalls és una "tamaña tonteria". Almenys per mi.

En canvi, sí que em sembla una "tamaña tonteria" que l'Ajuntament hagi gastat ves a saber quants euros en un nou disseny d'escut quan no n'hi havia cap necessitat. Això és el que denuncio.