19 de gener 2009

Respostes pendents a comentaris (1era part)

A continuació començo una bateria de respostes a diversos comentaris (fil 1, fil 2 i fil 3) que fa dies que tinc pendents de contestar. Ho faig en una nota nova, perquè crec que poden ser de l’interès general dels lectors i lectores d’aquest bloc:


1. Endeutament

Diversos comentaris anònims fan referència als elevadíssims percentatges d’endeutament que ha assolit l’Ajuntament de Viladecavalls en els últims dos anys, conseqüència directa de la pèssima gestió del mal govern CiU-PVA. Per analitzar-lo, cal distingir l’endeutament en dos tipus: dèficit de serveis i deute viu.


a) Dèficit de serveis

Segons l’estudi elaborat per la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2008 “el dèficit de serveis arriba a un insostenible nivell del 109%”. El dèficit de serveis es mesura com un % sobre els ingressos de finançament bàsic. Tal com preguntava un dels comentaris, podem considerar quatre grups de finançament bàsic:

 • Els tributs que actuen bàsicament sobre individus i llars (famílies): IBI, vehicles.
 • Els tributs que actuen sobre agents o transaccions econòmiques: IAE, valor dels terrenys, construcció i obres.
 • L’aportació de fons del govern espanyol, la Generalitat de Catalunya i d’altres ingressos patrimonials.
 • Les transferències entre entitats del mateix grup local.

A la vegada, podem considerar sis grans conceptes de despesa no financera:

- La despesa de personal, dividida en:
 • Sous i salaris
 • Quota patronal de la seguretat social
 • Altres despeses de personal
- Les despeses corrents i serveis, segregades entre:
 • Despeses generals
 • Contractes externs
- Les subvencions concedides.

La meva recepta per reduir aquest dèficit de serveis es basa en l’austeritat i l’eficiència en la gestió. En cap cas em plantejo augmentar els impostos, és a dir, la pressió fiscal als ciutadans i ciutadanes. A mode d’exemple, et plantejo algunes mesures concretes que el mal govern mai aplicarà :

 • Reduir totes aquelles despeses no destinades directament al servei dels ciutadans i ciutadanes. Fixa’t que el mal govern CiU-PVA destina més de 500.000€ en despesa pública supèrflua i no destinada al servei de la ciutadania: atencions protocol•làries, retribucions en especies, dietes, telèfons mòbils, targetes de crèdit, publicitat, premsa, comunicació municipal, aparicions de l’equip de govern en un canal privat de televisió...
 • Mantenir una política de personal basada en criteris d’eficàcia i eficiència en la gestió pública. Fixa’t que el mal govern CiU-PVA viola els drets fonamentals de treballadors i treballadores municipals, tal com consta a les sentències judicials fermes, i això ens ha costat aproximadament uns 130.000€ l’any 2008. El mal govern CiU-PVA ha pressupostat per l’any 2009 117.000€ en despeses d’indemnitzacions i 10.000€ en despeses de defensa jurídica i costos judicials. Està ben clar que pensen seguir acomiadant personal de forma improcedent.
 • Congelació dels sous corresponents a l’Alcalde i regidors. Enlloc de seguir les recomanacions de l’ACM, el mal govern CiU-PVA s’apuja el sou. Amb només un any i mig, des del 12 de juliol de 2007 fins al 1 de gener de 2009, el sou de l’Alcalde ha augmentat un 9,6%, des de 42.800€ a 46.888,67€ bruts anuals. El sou del Primer Tinent d’Alcalde ha augmentat un 21,4%, des de 34.240€ fins a 41.560,51€ bruts anuals. El sou de mitja jornada de la Segona Tinent d’Alcalde ha augmentat un 21,4%, des de 17.120€ fins a 20.780,26€ bruts anuals. (amb aquestes dades contesto alguns comentaris que es preguntaven sobre el sou dels nostres governants).
 • No augmentar les taxes i impostos municipals per sobre de l’IPC, que va tancar l’any amb un 1,4%. Fixa’t que el mal govern CiU-PVA ha augmentat les taxes i impostos municipals un 4,8%, valor tres vegades superior a l’IPC, i en alguns casos l’augment és molt superior, com l’augment del 17% a la taxa municipal de recollida d’escombraries. D’altres augments són més subtils. Una comparativa dels pressupostos 2008 i 2009 ens mostra que el mal govern CiU-PVA preveu augmentar la recaptació de multes municipals en un 80,7%.

Ja ho veus. Aquesta és la recepta d’Esquerra per reduir el dèficit de serveis: austeritat i eficiència en la gestió. En canvi, la recepta del mal govern CiU-PVA per fer front al dèficit es basa en un concepte molt diferent: els ciutadans i ciutadanes seguirem pagant els seus capritxos, vicis i plats trencats.


b) Deute viu

En aquest cas es tracta del deute associat a les inversions, és a dir, la construcció d’infrastructures municipals. Aquí el finançament pot ser extern o propi. La capacitat inversora de l’Ajuntament ve definida per dos grans conceptes: capacitat d’endeutament (crèdits i préstecs bancaris) i l’estalvi (romanents de tresoreria d’exercicis anteriors). També cal tenir en compte altres fonts de finançament com les subvencions, quotes d’urbanització, alienació de patrimoni, contribucions especials...


El deute viu assolit l’any 2008 és de 7.518.352,21€, equivalent a un 106%. Aquest deute genera unes obligacions, a càrrec del pressupost municipal de cada exercici, pel retorn d’aquesta despesa financera. Mai s’havia d’haver arribat a aquesta situació. Un govern responsable ha de conèixer la capacitat inversora de l’Ajuntament que governa i actuar amb criteris de responsabilitat i planificació, així com sol·licitar el màxim possible de subvencions a d’altres administracions (Diputació, Generalitat, govern espanyol, Parlament Europeu...).


El mal govern CiU-PVA va fer moltes promeses electorals en forma d’inversió. Com sabeu, algunes estan acabades i d’altres a mig construir. Però el problema rau en la manca de planificació alhora d’executar-les. I a conseqüència d’això, el mal govern ha portat l’Ajuntament al llindar de la ruïna, hipotecant la capacitat inversora del consistori en els propers 8 anys. No es pot fer front a cap emergència. Aquest gravíssim nivell d’endeutament explica perquè, després de 8 mesos, l’esvoranc del carrer major encara no ha estat reparat. L’Ajuntament no té diners per fer front a la despesa. Una despesa que es recuperaria un cop es determinin els culpables per la via judicial.


Em queden diversos comentaris per donar-ne la meva opinió: l'abstenció del PSOE als pressupostos 2009, el conveni amb Risbach per reparar el Carrer Major i la cavalcada de Reis 2009. Serà en una propera anotació. Gràcies per la vostra paciència!!!

9 comentaris:

Anònim ha dit...

Hola Lluís, personalment crec que una de les claus d'aquest mal govern es el tema de la irresponsabilitat en la inversió i la hipoteca de 8 anys per al nostre poble, aixó ho acabarem pagant tots i totes. De moment, el carrer Major continua tancat, i esta clar que es per falta de diners! de moment, ens pujen els impostos, i esta clar, falten diners...
Jo crec, que moltes coses que s'han fet al poble estan ok, però tot s'ha fet molt rapid i precipitat.

Anònim ha dit...

one question!
perque han de cobrar els dos primers tinents d'alcalde?
jo recordo que fa anys enrrera no funcionava així.
Quan cobrava Gloria Ulles, quan era primera tinent d'alcalde?
Va ser amb l'arribada de Gloria, quan va començar a cobrar algun politic que no fos l'alcalde?

Anònim ha dit...

Al mal govern de CIU-PVA només li interessa fer propaganda del que fan, sense tenir en compte si ho poden fer o no, és a dir, fan les coses sense fer un estudi previ de si tenen pressupost o si és viable el projecte que posen en marxa... Es pensen que cóm són diners públics, si no els hi arriba la pasta ja li donarà algun govern (o bé la Generalitat o el Govern Central). De moment, el Govern Central amb aquestes ajudes que faran a tots els ens locals, encara els salvarà de part de la seva mala gestió...

Lluís Soler Turu ha dit...

@al segon anònim,

Ja vaig analitzar àmpliament les retribucions dels membres del govern CiU-PVA en aquests quatre apunts al bloc:

primera part

segona part

tercera part

quarta part

A l'enllaç titulat segona part, ja vaig fer referència a la retribució de la Glòria Ullés la passada legislatura: 17.000€ bruts anuals com a Primera Tinent d'Alcalde a jornada completa. Vull remarcar que es tractava d'un sou molt per sota de les recomanacions de l'ACM. També molt per sota de les actuals retribucions del Primer i la Segona tinents d'Alcalde.


Desconec si en legislatures anteriors al 2003 hi havia càrrecs electes municipals a jornada completa o mitja jornada, a part de l'Alcalde. Si que et puc dir que quan Esquerra va marxar de govern l'any 2006, després que CiU trenqués el pacte amb Esquerra, l'ex-regidor Jordi Salvador va entrar dins la plantilla laboral com a Regidor d'Urbanisme, cobrant la nòmina vacant que va deixar la renúncia de la Glòria Ullés com a Primera Tinent d'Alcalde.


Gràcies a tots i totes per les vostres aportacions.
Salut i blocs!

maripau ha dit...

Acabo de leer la revista municipal de enero. Me sorprende el escrito firmado por la portavoz de C.I.U., el tema es tan claro como coger una calculadora y tus palabras en el pleno de presupuestos y calcular.
Decir que este año solo se suben un 2% el sueldo es cierto, sin embargo tu afirmación de que en 17 meses se habian subido un 9,6% el del alcalde y un 21,4 el del primer y la segunda teniente de alcalde también lo es y ellos olvidan siempre la subida producida en el 2.008.
¿Nos podian explicar en base a que aumentaron sus sueldos de manera tan escandalosa entre diciembre de 2.007 y enero de 2.008?, ¿otros regidores se beneficiaron tambien de dicho aumento?. Lo mínimo que podían hacer es decir la verdad, aunque tal vez no les interesa que los vecinos sepamos lo que hacen con nuestro dinero.
NO ES MENOS MENTIROSO EL QUE DICE VERDADES A MEDIAS, SEGUN LE INTERESE, QUE EL QUE MIENTE DESCARADAMENTE.

Anònim ha dit...

Algú em podria dir el preu de l'asfalt dels carrers del municipi i si va sortir a concurs aquesta obra?, Té alguna relació l'empresa que asfalt amb algun càrrec de confiança o empresa que ja treballa per l'ajuntament? Estan abonades totes les factures?

Lluís Soler Turu ha dit...

anònim,

Justament ahir al matí vaig presentar una instància per consultar les factures d'asfaltat de carrers dels anys 2007 i 2008, pagades i pendents de pagament, i saber des de quines partides pressupostaries s'ha fet front a aquesta despesa. Quan em contestin -si és que em contesten- ja ho comentaré.

Anònim ha dit...

Qui és aquest senyor que està devant de l´Ajuntament amb una pancarta denunciant que l´ajuntament no li paga el que li deu?

Lluís Soler Turu ha dit...

@ Anònim,

És l'Antoni Peiruza Rocamora, i aquest és el seu bloc:

http://antonipeiruza.blogspot.com/

Aquí explica les seves demandes.