29 de maig 2009

dir la veritat

Ahir, minuts abans de les 21h, vaig ser agredit a l'entrada de l'Ajuntament quan anava cap al ple, pel simple fet d'haver dit la veritat. Davant la violència d'uns quants, la passivitat va ser l'actitud de l'Il·lustríssim Alcalde i alguns membres i ex-membres de l'equip de govern que hi eren presents.


Sóc el portaveu del grup municipal d'Esquerra. Som a l'oposició i, per tant, tenim el deure de fiscalitzar a l'equip de govern. Esquerra ha denunciat una mala pràctica de l'equip de govern, concretament un tracte de favor que es tradueix amb un ingrés de 6.000€ a una entitat esportiva. Nosaltres no estem en contra de cap entitat però, repeteixo, tenim el deure de denunciar els incompliments de la llei de subvencions. Les intimidacions, coaccions, agressions que han intentat impedir el meu dret fonamental a exercir la meva funció política no em faran trair els valors de la transparència, legalitat i honestedat.

27 de maig 2009

22 de maig 2009

Esquerra-Viladecavalls denuncia un tracte favor a la Unión Deportiva Can Trias

Podeu llegir la nota de premsa aquí. Avui divendres el Diari de Terrassa es fa ressò d'aquesta nota de premsa a la pàgina 16.


Per altra banda, aprofito per recordar-vos que aquest Diumenge a les 12h, celebrem l'acte central de campanya electoral a Barcelona. Tots i totes amb l'Oriol Junqueras!

19 de maig 2009

Respostes pendents a comentaris: Pavelló i Filvisa

El passat 6 de maig vaig rebre aquest comentari on es plantejaven dues qüestions interessants a les quals miraré de donar resposta:


1) Estat de les obres del nou pavelló

Començo aclarint el tema del venciment. Com segurament ja sabeu, Six Constructor va obtenir l’adjudicació del concurs que va convocar l’Ajuntament de Viladecavalls. Concretament, l’adjudicació del concurs per executar la segona fase del pavelló es va aprovar el passat ple ordinari de 2 d’octubre de 2008 [acta]. Cito textualment l’acord de ple:

PRIMER: Adjudicar provisionalment el contracte per a la per a l’execució de les obres de la 2a fase del pavelló esportiu municipal a la empresa SIX CONSTRUCTOR S.A, subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars, a les propostes tècniques presentades pel licitador i al legislació vigent en matèria de contractació, per import total de 2.378.775,56.-€ (IVA inclòs) i a executar en el termini de 3 mesos.


Així doncs, tenien un termini de tres mesos. El gener de 2009 havia d’estar acabat. Per tant, el termini establert fa mesos que va vèncer. Primera part contestada; continuo per la segona part. En data 27 d’abril, l’equip de govern ens va informar sobre l’estat de les obres del nou pavelló. Com segurament també sabeu, l’empresa Six Constructor va presentar concurs de creditors, és a dir, el que abans es coneixia com suspensió de pagaments. Sembla ser que l’empresa adjudicatària va subcontractar tasques de construcció del nou pavelló. Res a dir. El problema ve quan, segons l’equip de govern, l’empresa adjudicatària presentava les certificacions d’obra a l'Ajuntament per cobrar la feina feta, però aquesta empresa va començar a no pagar les feines als seus subcontractats. Desconec els imports concrets que l’empresa adjudicatària deu als subcontractats que treballaven al pavelló.

Situació actual: Tot i que l’Ajuntament disposa de partida pressupostària suficient per finalitzar l’obra i que, un cop presentat el concurs de creditors, l’Ajuntament podria encarregar la feina directament a les empreses subcontractades per Six perquè aquestes empreses acabin el pavelló, sembla ser que, segons l’equip de govern, les empreses subcontractades demanen cobrar la feina feta que tenen impagada de Six per poder comprar els materials que falten per finalitzar l’obra. Un bon embolic i un drama per les empreses subcontractades. Tenint en compte que a l’Ajuntament l’interessa finalitzar l’obra el més aviat possible, o bé els actuals subcontractats acaben la feina sense cobrar la part impagada per Six, o bé l’Ajuntament cerca noves empreses perquè acabin la feina. Haurem de veure què passa en els propers mesos i quines decisions pren l'equip de govern. De moment, el pavelló continua inacabat.


2) Filvisa

M’he informat sobre la propietat dels terrenys on es troba l'antiga nau de Filvisa, i em consta que es tracta d’uns terrenys de titularitat privada. Per tant, el suposat “aparcament” de Filvisa en realitat no hauria de ser cap aparcament de vehicles que van al camp de futbol, ja que es tracta d’una propietat privada. Fa temps enrere, i no us ho sabria concretar, hi havia una cadena que impedia l’accés de vehicles. Desconec en quin moment es va retirar aquesta cadena, però l’Ajuntament no pot realitzar tasques de neteja a l’interior d’una finca privada.

Per la resta (maquinària d'obra, ferros, camp sense sistema de reg, accessos, situacions de perill pels nanos...) tens tota la raó a denunciar l'estat lamentable de les instal·lacions i comparteixo la teva queixa. És una autèntica vergonya, però dubto que l'actual equip de govern hi faci més del que actualment fan. Deuen esperar que amb el temps les coses s'arreglin soles...


Deixo per una altra anotació la resposta al comentari sobre les activitats d’estiu organitzades per l’Ajuntament. De totes maneres, us convido a deixar les vostres impressions i comentaris sobre l'organització de les activitats d’estiu aquí mateix.

15 de maig 2009

Un trànsfuga del PSC crea un partit contra la immersió

Aquest és el titular de la informació que publica avui el digital e-notícies, i que podeu llegir aquí.

Crec que tots els votants de CiU-Viladecavalls amb un mínim sentit de país, haurien de reflexionar a qui lliuren el seu vot el 2011. La política de pactes de l'Il·lustríssim Sr. Homs és clara: ahir amb la PVA, avui amb els transfugues socialistes no nacionalistes... catalans.


Esquerra-Viladecavalls volem arreglar les coses.

14 de maig 2009

L'antic PSC de Viladecavalls crearà un nou partit socialista "no nacionalista"

Notícia publicada avui al Diari El Punt, que podeu llegir aquí.

Sempre m'han semblat curioses aquestes definicions negatives: "No nacionalista". També es podria definir aquest nou partit com a "no conservador", "no comunista", "no astrofísic", "no xinès" i un llarg etcètera. La trampa que fan és una altra, però, i es basa en la rutinària omissió d'un detallet. El Sr. Garcia Cano i els seus, efectivament, crearan un nou partit socialista no nacionalista... català. Amb aquest afegitó, tot quadra. Llavors s'entenen, per exemple, les seves intervencions al ple municipal o al seu bloc personal fent exaltació del nacionalisme espanyol més furibund. Algú creu que un "no nacionalista" real i conseqüent tindria el discurs del Sr. Garcia Cano?

contra la censura

11 de maig 2009

pic de feina

Perdoneu la baixa freqüència d'actualització del bloc, estic enllestint dos articles científics per divulgar la meva recerca experimental i no tinc massa temps per actualitzar. No m'oblido del comentari sobre el pavelló i l'estat lamentable de Filvisa.

Comentar-vos només que avui dilluns a les 18h hi ha un ple extraordinari per fer el sorteig de les meses electorals per les properes eleccions europees del diumenge 7 de juny. Per cert, ja coneixeu l'Oriol Junqueras?

04 de maig 2009

Síndic de Greuges de Catalunya: Informe al Parlament 2008

Fa dies que volia fer esment a l'informe de l'any 2008 que el Síndic de Greuges va presentar al Parlament de Catalunya. El podeu consultar aquí en la seva integritat. Per facilitar-vos la feina, us recullo textualment les referències directes a l'Ajuntament de Viladecavalls.


Escola Taller (pàgina 171)

(...)En qualsevol cas, el Síndic recorda que, tot i comprendre la necessitat que planteja l’Administració educativa d’optimitzar recursos, aquesta necessitat no pot limitar les oportunitats educatives dels alumnes que més necessitats de suport manifesten.
Aquest recordatori també es va produir en el marc d’un procediment de queixa sobre la decisió de l’Ajuntament de Viladecavalls de tancar l’escola taller d’aquest municipi (Q 00290/08). El consistori justificava aquesta decisió, entre altres motius, al·legant que un municipi amb tan bons resultats acadèmics no necessitava aquest servei, i que mantenir actiu el servei en un moment de crisi financera suposava un malbaratament de recursos públics. Tot i que la manca de col·laboració mostrada per aquesta administració local va impedir resoldre amb la qualitat que seria desitjable aquest expedient, el Síndic va recordar que aquest servei havia cobert totes les places disponibles, i que aquest era el principal indicador que en justificava la necessitat social, i que una inversió feta en la formació de seixantaquatre joves aturats amb dèficit formatiu no podia ser valorada en termes d’oportunitat econòmica per part de l’Administració, sinó en clau d’oportunitats educatives per als joves formats.(...)


Accessibilitat (pàgina 346)

(...)Ara bé, de la mateixa manera que hi ha casos recalcables per l’actitud positiva de l’Administració davant la necessitat d’assolir, al més aviat possible, condicions d’accessibilitat universal, n’hi ha altres, com ara de l’Ajuntament de Viladecavalls, en els quals el Síndic no pot deixar de denunciar, d’una banda, la manca de col·laboració en la seva tasca, i de l’altra, l’omissió del consistori davant les condicions d’accessibilitat del municipi.
D’aquesta actitud, en dóna compte la resolució de la queixa 04573/07, sobre la manca d’atenció del consistori a les demandes dels veïns de definir prioritats en matèria d’accessibilitat i eliminació de barreres i d’adoptar mesures per garantir el compliment de la normativa d’accessibilitat al municipi.
Una vegada sol·licitada la informació a l’Ajuntament, aquest va trametre al Síndic una comunicació de la qual no es desprèn una resposta als punts concrets plantejats per la institució sobre les condicions d’accessibilitat del municipi. Per això, el Síndic va reiterar dues vegades la seva sol·licitud, tot i que es va repetir la manca de resposta a les seves preguntes sobre les condicions d’accessibilitat al municipi, de la qual cosa es desprèn que l’Ajuntament de Viladecavalls no tenia cap voluntat de col·laborar amb aquesta institució en el cas de referència. El Síndic va finalitzar la queixa per manca de col·laboració de l’Ajuntament de Viladecavalls.(...)


Relacions amb les administracions (pàgina 355)

(...)Pel que fa a les queixes rebudes que afecten els ens locals, ja siguin ajuntaments o consells comarcals, val a dir que en general des d’aquest àmbit de govern també s’ha obtingut la informació necessària per dur a terme la tasca del Síndic. Tanmateix, s’ha de remarcar negativament alguna actitud escassament col·laboradora en la tasca del Síndic com la de l’Ajuntament de Viladecavalls en la queixa 04573/07 sobre la manca d’atenció del consistori a les demandes dels veïns de definir prioritats en matèria d’accessibilitat i eliminació de barreres i d’adoptar mesures per garantir el compliment de la normativa d’accessibilitat al municipi.(...)Em sap molt greu que l'equip de govern hagi degradat d'aquesta manera la imatge de l'Ajuntament de Viladecavalls com a institució democràtica. Sento vergonya d'altri. Això és el què el poble va voler a les últimes eleccions?

Esquerra-Viladecavalls volem arreglar les coses. El 2011, passarem pàgina.