30 de juliol 2010

Aprovada la moció a l'Ajuntament de Viladecavalls per a instar al Parlament a iniciar un procés democràtic cap a la independència

Fa una estona ha finalitzat l'últim ple ordinari del curs polític 2009-2010 a l'Ajuntament de Viladecavalls. No us amagaré que estic content perquè s'ha aprovat la moció que vam presentar des del grup municipal d'Esquerra instant el Parlament a "iniciar un procés democràtic per tal que Catalunya assoleixi la seva independència nacional i es constitueixi en un estat independent, de dret, democràtic i social integrat a la Unió Europea, mitjançant la celebració d'un referèndum popular". La moció manifesta també el rebuig a la vulneració de la voluntat popular que suposa la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i demana a les institucions, forces polítiques i societat civil de Viladecavalls que s'impliquin plenament en la nova etapa històrica que s'obre en el camí cap a l'assoliment de la independència nacional.


El resultat de la votació ha estat el següent: Vots a favor 5 (3 de CiU i 2 d'Esquerra), abstencions 4 (2 de CiU i 2 d'ICV), vots en contra 4 (1 de CiU, 1 de PVA, 2 dels regidors no adscrits). A diferència del ple extraordinari al Parlament de Catalunya celebrat el passat 16 de juliol, on els 21 diputats i diputades del grup parlamentari d'Esquerra es van quedar sols defensant una moció molt similar, avui el ple de l'Ajuntament de Viladecavalls ha tornat a demostrar el seu suport al moment històric que estem començant a viure i que ens portarà cap a la independència, tal com ja ho va fer fa uns mesos aprovant una moció de suport a la consulta popular sobre la independència al nostre municipi.


Crec fermament que és molt important que els Ajuntaments ens pronunciem sobre la independència en els nostres plenaris, màxim òrgan de representació política municipal. Els càrrecs electes locals tenim el deure de canalitzar les aspiracions de la ciutadania, de donar resposta al "i ara què?" que molts veïns i veïnes ens han preguntat després de la gran manifestació del 10 de juliol. En els moments clau de la història d'aquest país els Ajuntaments han estat a l'avantguarda de l'acció política, com ja va ocórrer en la proclamació de la República Catalana per part del President Macià arran de les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931. Estic convençut que els regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses d'Esquerra Republicana de Catalunya ens implicarem de manera clara des dels nostres municipis en impulsar aquest procés de canvi polític nacional.


Acabo aquesta nota amb el text íntegre de la moció aprovada:

MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE L'ESTATUT D'AUTONOMIA I PER LA INDEPENDÈNCIA NACIONAL


La sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya el 28 de juny de 2010 suposa una retallada molt significativa d'aspectes fonamentals d'aquesta norma jurídica ratificada en referèndum per la ciutadania el 18 de juny de 2006. La declaració d'inconstitucionalitat de la totalitat o part de catorze articles i la restricció interpretativa sobre vint-i-sis més modifica en els aspectes fonamentals l'Estatut que la ciutadania de Catalunya va aprovar. Cal recordar, a més, que l'Estatut aprovat per les Corts Espanyoles ja incorporava una rebaixa molt substancial respecte del text aprovat al Parlament el 30 de setembre del 2005, i que ja afectava a parets mestres com la recaptació de tots impostos per part de la Generalitat, el control sobre grans infraestructures, la relació bilateral amb l'Estat, el reconeixement jurídic de Catalunya com a nació i la presència en organismes de la Unió Europea, entre altres aspectes, als quals cal sumar-hi els efectes de la sentència sobre la condició de la llengua catalana, la descentralització del poder judicial o l'eliminació del blindatge de competències de la Generalitat, entre d'altres.


D'aquesta manera, la sentència del Tribunal Constitucional declara la incompatibilitat de la voluntat expressada pel poble de Catalunya amb la Constitució. Amb aquesta decisió, s'exclou la voluntat de ser i decidir del poble de Catalunya del marc jurídic i constitucional espanyol. Aquest fet situa les institucions catalanes en la necessitat de defensar les decisions preses pel poble de Catalunya, de qui n'emana el seu poder i representació polítiques, i obliga al conjunt d'institucions, societat i forces polítiques catalanes a plantejar un nou horitzó basat en el dret del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur, sense cap altre límit que la seva voluntat expressada de forma lliure, democràtica i pacífica.


La ciutadania de Viladecavalls i de Catalunya ja ha expressat, mitjançant la mobilització popular, la necessitat d'assolir aquest nou horitzó d'independència nacional. El passat 25 d'abril la ciutadania de Viladecavalls va impulsar la celebració d'una consulta popular sobre la independència de Catalunya, en la qual el suport a la independència va ser aclaparador. I el passat dissabte 10 de juliol, Catalunya ha viscut la manifestació més important de la seva història, amb més d'un milió i mig de catalans que han sortit als carrers de Barcelona en defensa de la voluntat del poble de Catalunya expressada en referèndum i en rebuig a la sentència d'un Tribunal Constitucional que deixa les aspiracions d'una part cada vegada més gran del poble de Catalunya fora del marc constitucional espanyol.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra presenta al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Manifestar el seu rebuig a la vulneració de la voluntat popular que suposa la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia, i considera que amb aquesta decisió les institucions de l'Estat han exclòs la voluntat expressada pel poble de Catalunya del marc constitucional espanyol.

SEGON.- Instar al Parlament de Catalunya a iniciar un procés democràtic per tal que Catalunya assoleixi la seva independència nacional i es constitueixi en un estat independent, de dret, democràtic i social integrat a la Unió Europea, mitjançant la celebració d'un referèndum on aquest nou horitzó sigui sotmès a la decisió lliure i voluntària del conjunt del poble de Catalunya.

TERCER.- Instar a les institucions, forces polítiques, societat civil i ciutadania catalana a implicar-se plenament en la nova etapa històrica que s'obre en el camí cap a l'assoliment de la independència nacional.

QUART.- Trametre aquests acords al Parlament de Catalunya i a la presidència de la Generalitat.