13 d’octubre 2006

Ple 28 de setembre: s’aproven dues mocions d’Esquerra sobre el IV Cinturó i la tributació local d’operadores de telecomunicacions

El passat ple de setembre van prosperar per unanimitat dues mocions impulsades des del nostre grup municipal. La primera moció tractava el tema de la tributació local de les empreses de telefonia mòbil que operen al nostre municipi. Concretament, des d’Esquerra demanàvem l’elaboració d’ordenances fiscals que subjectin a les operadores de telecomunicacions a la tributació per l’ocupació i l’aprofitament del domini públic local en la realització de la seva activitat. A més, també demanàvem que aquestes noves ordenances es sotmetin a aprovació conjuntament amb la resta d’Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per l’any 2007.

Als ajuntaments catalans –i Viladecavalls no n’és cap excepció- hi ha hagut una progressiva disminució dels ingressos procedents de la taxa per ocupació i aprofitament especial del domini públic local per part de les empreses subministradores de telefonia mòbil, mentre que la seva activitat econòmica s’ha vist augmentada considerablement en els últims anys. És a dir, que un seguit d’empreses que operen al nostre municipi han vist com alhora que augmentaven els seus ingressos, no tenien cap obligació de pagar impostos especials perquè la seva activitat és tan recent que no es trobava regulada per cap ordenança ni taxa municipal. Per aquest motiu cal que els ajuntaments afectats regulin aquesta activitat elaborant ordenances adaptades a aquesta nova situació.

El Consorci Localret ofereix assessorament als ajuntaments que decideixin elaborar aquestes ordenances. De fet, l’Ajuntament de Viladecavalls forma part d’aquest consorci, i des de la regidoria de noves tecnologies ja ens havíem assessorat i havíem previst resoldre aquest tema l’últim trimestre d’aquest any 2006. La nostra intenció era afegir aquest plec de noves ordenances al conjunt de les Ordenances Fiscals pel 2007, però el trencament del pacte per part de CiU –que va deixar Esquerra fora del govern el passat mes de juny– va suposar que aquesta qüestió podia quedar pendent d’aprovació. Gràcies a aquesta moció, des d’Esquerra vam assegurar-nos que l’elaboració de les ordenances continuarà endavant, i suposo que –si no hi ha cap imprevist– s’aprovaran properament conjuntament amb la resta d’ordenances fiscals de l’any 2007.

L’altra moció que vam presentar feia referència a la construcció del polèmic Quart Cinturó, del qual s’han licitat els trams d’aquest projecte al pas pel nostre poble, tal com us comentava en aquesta anotació. En aquests moments, l’Ajuntament de Viladecavalls ja disposa dels plànols dels projectes executius d’aquesta autovia. Segons un acord de ple del 30 de març d’aquest any, l’Ajuntament ha de donar coneixement del projecte executiu del traçat del Quart Cinturó a tots els veïns. En aquest sentit, la nostra moció proposava la publicació d’una edició especial del número 34 de la “Revista de Viladecavalls” que inclogui un monogràfic informatiu sobre el projecte executiu del Quart Cinturó.

L’objectiu d’aquest monogràfic sobre el Quart Cinturó ha de ser informar a tots els veïns sobre l’estat d’aquest projecte i les accions que s’han portat a terme des de l’Ajuntament. La moció especificava que tota la informació que contindrà aquesta revista s’haurà de consensuar entre les diverses forces polítiques, i haurà de reflectir els acords presos als plens anteriors (gener 2004, juny 2004 i març 2006) en referència al projecte del Quart Cinturó. A més, a causa de la importància d’aquesta qüestió, cada grup municipal disposarà d’una pàgina per exposar la seva opinió sobre la construcció d’aquesta autovia.

Personalment, estic satisfet que les dues mocions vagin ser aprovades per unanimitat, perquè totes dues són mocions completament constructives. En primer lloc contribuïm a augmentar la recaptació de la hisenda local perquè l’Ajuntament disposi de més recursos econòmics, i en segon lloc contribuïm a que tots els veïns estiguin degudament informats sobre el projecte executiu del Quart Cinturó. Encara que alguns vulguin fer creure el contrari, des d’Esquerra seguim defensant els mateixos plantejaments tan des del govern com des de l’oposició. Aquestes dues mocions en són una bona mostra.

Agraïments

Vull agrair a en Moisès Rial que m’hagi afegit als enllaços del bloc xarxa republicana. En aquest bloc hi podreu trobar un recull de totes les adreces de blocs de militants d’Esquerra Republicana. Tampoc m’oblido de l’Albert, un company del laboratori. Gràcies per afegir-me al teu bloc!