25 de setembre 2009

Ple ordinari setembre 2009: s'aproven les noves retribucions

Sobre els sous dels càrrecs polítics es pot fer molta demagògia barata, i no és aquesta la meva intenció. Des d’Esquerra, i ara parlo com a partit, pensem que cal iniciar un debat profund, a nivell de país, amb l’objectiu d’arribar al màxim consens per regular legislativament les retribucions que han de tenir els polítics, els càrrecs de confiança, i totes aquelles figures laborals amb capacitat de decisió política existents als Ajuntaments, als Consells Comarcals, les Diputacions, la Generalitat i el Parlament. Mentre això no es faci, la demagògia està i estarà servida.


Personalment, no poso en qüestió que els càrrecs polítics han d’estar retribuïts. Si volem garantir que els càrrecs polítics es dediquin a fer la seva feina i la facin amb eficàcia, han de tenir al seu abast les eines necessàries i un sou raonable i ajustat tan a la responsabilitat inherent de cada càrrec com al context actual.


Quin és aquest context? A nivell global, un escenari de greu crisi econòmica. A nivell local, ningú discuteix que l’ajuntament està al límit del seu endeutament reconegut (102%) i, a més, hi ha un import, ara mateix desconegut per Esquerra, de factures pendents de ser reconegudes. Amb aquest escenari crític, l’equip de govern va plantejar una proposta que des d’Esquerra no considerem que respongui a criteris d’austeritat, ni de racionalització de la despesa. No la considerem ajustada al context econòmic, ens sembla excessiva i per això la vam votar en contra.


No entraré a jutjar si les xifres s'adeqüen a la responsabilitat i/o tasques de cada càrrec polític. Com a tot arreu, hi ha gent que es mereix el sou perquè se'l guanya i hi ha gent que no. No em correspon a mi jutjar-ho. D’aquí un any i mig, a les urnes, és el moment de dir si els sous de cada càrrec polític han estat o no merescuts. És l’electorat qui ha de prendre aquesta decisió.


Dir-vos, finalment, que la proposta es va aprovar amb els vots de CiU, PVA i els regidors no adscrits i que, en el mateix paquet, l'equip de govern hi va incloure convocar els plens ordinaris cada mes, una decisió que em sembla molt encertada, i que hi hauríem votat a favor si l'haguessin proposat separadament de les retribucions. Per si algú té curiositat, us enganxo la proposta de forma literal:


PRIMER.- ESTABLIR que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es celebraran amb caràcter ordinari, tindran lloc els darrers dijous no festius, de cada MES, a excepció dels mesos d’agost i desembre, a les 21:00 hores, en el Saló de Sessions de l’ Ajuntament, o lloc habilitat a tal efecte.

SEGON.- FACULTAR a la Sra. Alcaldessa quan això no perjudiqui la gestió dels afers municipals, per posposar, avançar o suspendre la celebració de les sessions ordinàries del Ple, quan el dia fixat sigui festiu o es consideri necessari per raó justificada, donant-ne compte al Ple a la primera sessió ordinària que es celebri”.

TERCER.- APROVAR la dedicació exclusiva de l’Alcalde-President, que serà retribuïda per la quantitat total de 44.529,12 € bruts anuals, quantitat que serà actualitzada anualment amb l’ increment que s’aprovi per al personal al servei de les Administracions Públiques, i que resulta de l’ aprovada pel Ple en sessió de data 12 de juliol de 2007, actualitzada amb l’increment del 2% anual establert a la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’ Estat.

QUART.- APROVAR la dedicació exclusiva del primer Tinent d’ Alcalde, que serà retribuïda per la quantitat total de 37.849,75 € bruts anuals. , quantitat que serà actualitzada anualment amb l’ increment que s’ aprovi per al personal al servei de les Administracions Públiques.

CINQUÈ.- APROVAR la dedicació parcial de la quarta Tinent d’ Alcalde, que serà retribuïda per la quantitat total de 18.924,87 € bruts anuals, quantitat que serà actualitzada anualment amb l’ increment que s’aprovi per al personal al servei de les Administracions Públiques.

SISÈ.- APROVAR la quantitat de 750 € mensuals en concepte d’assignacions per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, dels Regidors que siguin membres de la mateixa i no tinguin reconeguda dedicació exclusiva ni parcial. Aquesta quantitat, tot i afegir-ne la corresponent a l’assistència als Plens, no podrà superar en cap cas els 900 € mensuals.

SETÈ- APROVAR la quantitat de 675 € mensuals en concepte d’assistència a les reunions o actes propis de l’exercici de la delegació, dels Regidors que no tinguin reconeguda dedicació exclusiva, ni parcial i no formin part de la Junta de Govern Local. Aquesta quantitat, tot i afegir-ne la corresponent a l’assistència als Plens, no podrà superar en cap cas els 825 € mensuals.

VUITÈ.- APROVAR la quantitat de 150 € en concepte d’assignacions als Regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, en concepte d’assistència a les sessions del Ple, sigui ordinària o extraordinària.

NOVÈ.- APROVAR la quantitat de 100 € en concepte d’assignacions als Regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, en concepte d’assistència a les sessions de les Comissions Informatives que es celebrin. Aquesta quantitat, tot i afegir-ne la corresponent a l’assistència als Plens, no podrà superar en cap cas els 550 € mensuals.

Els Grups Municipals rebran de l’ Ajuntament pel finançament del seu funcionament, una quantitat fixa mensual per Grup i una quantitat variable, també mensual, en funció del nombre de membres que composa el seu Grup Municipal.

La quantitat fixa mensual per Grup serà de: 150 €.
La quantitat mensual per cada Regidor del Grup: 40 €.
La quantitat mensual pels Regidors no adscrits a cap grup: 115 €

Els Grups Municipals hauran de portar la comptabilitat separada de la gestió d’aquestes quantitats, que hauran de passar a disposició del Ple de la Corporació quan així s’acordi.

VUITÈ.- COMUNICAR aquest acord a tots els Regidors municipals i als responsables dels diferents serveis municipals per al seu coneixement i efectes.

21 de setembre 2009

Ple ordinari el proper dijous 24, a les 21h

Escric aquesta breu nota al bloc només per recordar-vos que el proper dijous es celebrarà el primer ple ordinari del nou curs polític. Des d'Esquerra hem registrat dues mocions. La primera moció proposa revocar el pagament de 150€ per assistència als consells d'administració de Viladecavalls Multigestió SL. Es tracta d'un petit gest que permetria un estalvi d'uns 1500€ per cada consell d'administració que es realitzi. Penso que l'austeritat i la racionalització de la despesa pública haurien de ser valors fonamentals en la gestió del dia a dia de l'Ajuntament de Viladecavalls.


La segona moció (la podeu llegir aquí) proposa que el ple de l'Ajuntament feliciti al municipi d'Arenys de Munt per la consulta popular realitzada el passat 13 de setembre i que doni suport a iniciatives sorgides des d'entitats cíviques locals per la celebració de consultes populars per la independència. Aquesta moció ha estat consensuada amb la plataforma de càrrecs electes locals decidim.cat (de la qual formo part, juntament amb més de 1200 regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses), que coordinarà la convocatòria simultània de noves consultes populars en diversos municipis del nostre país.


Ens veiem al ple!!

14 de setembre 2009

Arenys de Munt: una jornada per al record col·lectiu

Us penjo alguns vídeos que vaig enregistrar ahir a la nit. Comencem a decidir!

Dades sobre la participació a la consulta:


Anunci dels resultats (1era part):


Anunci dels resultats (2ona part):

13 de setembre 2009

"la nostra obligació és fer tot el possible"

D'aquí unes hores pujaré cap a Arenys de Munt [web municipal] a observar el transcurs del referèndum per la independència que es portarà a terme en aquesta bonica població del Maresme. Abans d'anar a dormir, volia penjar un vídeo d'un dels diversos parlaments que vaig poder escoltar durant la manifestació en motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Es tracta del parlament que va fer l'Oriol Junqueras, historiador i eurodiputat d'Esquerra. Aquí el teniu.


10 de setembre 2009

vine a fer l'ofrena amb la gent d'Esquerra-Viladecavalls


En motiu de la Diada Nacional de Catalunya, des d'aquest bloc us convido a acompanyar-nos a l'ofrena floral que la Secció Local d'Esquerra-Viladecavalls farem en homenatge al Coronel Francesc Busquets i Mitjans [wiki i web] i a tots els lluitadors i lluitadores que van defensar les llibertats del nostre país durant la Guerra de Successió [wiki]. L'ofrena es realitzarà demà a les 12:30h del migdia a la plaça Coronel Francesc Busquets i Mitjans (al costat de la Biblioteca Municipal). Us hi esperem!

08 de setembre 2009

Diada, dret a decidir i suport a la consulta d'Arenys de Munt


Som a les portes de l’Onze de setembre. Tancada la negociació del model de finançament, la Diada arriba marcada per la imminent sentència del Tribunal Constitucional al recurs contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i, també, per la consulta popular no vinculant sobre la independència organitzada per la societat civil, i amb el suport majoritari de l'Ajuntament, al municipi d'Arenys de Munt.


La nació catalana es troba en una cruïlla decisiva de la seva història. Després de més de trenta anys del restabliment de les llibertats democràtiques, les limitacions del marc polític i jurídic vigent pel que fa a l’avenç i el reconeixement de l’autogovern, dins els estrets paràmetres establerts pel règim autonòmic, s’han fet cada vegada més evidents a ulls de tothom. Ja ningú no dubta que l’Estat espanyol continua mantenint, malgrat la modernització social i institucional que ha viscut durant aquest llarg període, una voluntat uniformitzadora i absolutament refractària a l’avenç nacional dels Països Catalans.


En un moment com el present té una importància fonamental la unitat del poble de Catalunya en la defensa dels seus drets nacionals i democràtics. I, més enllà encara, el compromís actiu i la participació del conjunt de la ciutadania en la definició del futur que més li convé al país. El dret a decidir, doncs, és un element bàsic i irrenunciable que, en democràcia, ningú no pot negar als catalans i les catalanes.


És per tot plegat que cal saludar molt positivament iniciatives com la consulta popular per la independència d’Arenys de Munt. Només des de la por a la llibertat es poden entendre les pressions i les amenaces que s’han exercit sobre aquesta, tant per part de grups de caràcter feixista com, i això és encara més greu, des del mateix govern de l’Estat. Tot plegat és una mostra de la baixa qualitat de la democràcia espanyola quan topa de ple, encara que sigui en un pla merament simbòlic, amb el dret a decidir del poble català.


La Secció Local d'Esquerra-Viladecavalls, com no podia ser d'altra manera, donem suport a la consulta per la independència d’Arenys de Munt com un saludable exercici de democràcia, obert a la participació de la ciutadania d’aquest municipi, i exigim al govern espanyol el respecte més escrupolós al dret dels municipis catalans, que així ho considerin convenient, a celebrar consultes populars per a la independència. Finalment, encoratgem a la societat civil a actuar amb llibertat, amb la complicitat dels Ajuntaments, als municipis dels Països Catalans que es plantegin realitzar consultes ciutadanes similars.

05 de setembre 2009

article recomanat: "Escòcia i Arenys (o democràcia i...)" per Vicent Partal

El director del portal Vilaweb.cat publica un interessant article d'opinió on es compara la qualitat democràtica de la Gran Bretanya i de l'Estat Espanyol, després que l'advocacia de l'Estat Espanyol vagi engegar la maquinaria per prohibir una consulta ciutadana no oficial ni vinculant que es realitzarà al municipi d'Arenys de munt el proper diumenge 13 de setembre amb una pregunta ben clara: "Està d'acord que Catalunya esdevingui un Estat de dret, independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea?"


En Partal ho deixa clar: "en una democràcia no hi ha res superior al vot dels ciutadans."

01 de setembre 2009

una breu reflexió sobre el nou curs polític local

L'Ajuntament de Viladecavalls afronta, potser, el curs polític més complex en molts anys. Penso que, en primer lloc, cal iniciar un diàleg estable entre els grups municipals per analitzar conjuntament la situació actual del consistori.


Personalment, crec que l'equip de govern s'equivocarà si no exposa de forma clara i calmada la magnitud dels diversos problemes existents als quals l'Ajuntament ha de fer front.


Una anàlisi acurada i exhaustiva de la situació és l'única manera de saber l'estat del consistori. Tal com estan les coses, crec aquesta anàlisi és una tasca indispensable.