31 de juliol 2008

Avui a les 21h, ple ordinari

Aquesta nit tenim l'últim ple ordinari que conclou aquest primer any de legislatura. Un any marcat per la prepotència d'una majoria absoluta que només es recorda de les lleis quan els beneficien. Però tenir majoria absoluta i actuar de forma totalitària no eximeix del compliment de la llei. I si el mal govern CiU-PVA pensa el contrari, allà ells i elles.


Aquesta nit elevarem al debat plenari la sentencia judicial contra l'Ajuntament de Viladecavalls per violació de drets fonamentals i vulneració de l'article 14 de la Constitució Espanyola. Aquesta nit veurem com el mal govern CiU-PVA intentarà una maniobra de subterfugi per seguir incomplint l'article 54 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a la hipoteca de 2.512.930 € que van sol·licitar el passat març sense autorització del ple municipal.


Aquesta nit destaparem un abocament de terres il·legal a la finca de Can Baiona, que ha comportat una greu rompuda forestal en sol rústic. Segons la unitat regional de medi ambient dels Mossos d'Esquadra que instrueix el cas, la superfície afectada és de 1,8 hectàrees, formant tres terrasses a diferents nivells i el volum de terra abocada és de 26.250 metres cúbics. Sorprenentment, el mal govern CiU-PVA ha incoat un expedient sancionador a l'agent de policia local 004, que va tenir constància dels fets el passat 21 d'abril i va col·laborar en tot moment amb la unitat dels Mossos d'Esquadra. Sona estrany, oi?? Doncs feu un cop d'ull a les fotos...Aquesta nit el mal govern CiU-PVA aprovarà la sol·licitud d'un credit de 3.074.000€ que deixarà l'Ajuntament en un deute viu del 89%, molt proper al 110% que és l'endeutament límit permès per la llei. Aquesta nit el mal govern CiU-PVA aprovarà la seva particular Ordenança de Convivència Ciutadana. Ho deien fa un any: Ara sabrem qui mana.


Aquesta nit, un cop més, plantarem cara a la prepotència. A les males maneres. Al mal govern. Aquesta nit no us podeu perdre el ple.

28 de juliol 2008

El CAC adverteix l'Ajuntament de Sabadell que no pot difondre programes per canals privats sense autorització

A mi ja em semblava que el contracte de publicitat entre l'Ajuntament de Viladecavalls i Canal Català Vallès no s'ajustava massa a la normativa. Malgrat el què digués la Sra. Regina Parellada, jo tenia la sensació que la llei no es complia.


Avui us convido a llegir l'advertiment que el CAC ha fet a l'Ajuntament de Sabadell. Una situació molt similar (per no dir quasi idèntica) a la de Viladecavalls...

[enllaç] El CAC adverteix l'Ajuntament de Sabadell que no pot difondre programes per canals privats sense autorització.


Si tampoc esteu d'acord amb la política comunicativa del mal govern CiU-PVA, des d'aquest bloc us convido a realitzar les vostres denuncies al CAC, ja sigui a nivell particular o com a representants d'entitats. Ho podeu denunciar des d'aquest enllaç. Jo ja ho he fet. Què espereu?

26 de juliol 2008

mmm... què devia ser això???

Aquesta tarda he anat a caminar pel bosc fins a la masia de Can Sanahuja, i he decidit acostar-me fins a les obres de construcció del Quart Cinturó, seguint el camí lateral que es troba a l'esquerra de la masia. La desforestació és brutal. On abans hi havia grans extensions de bosc i camps de cultiu, ara només hi ha excavadores i camions fent moviments de terres i aplanant el camí perquè passi la futura Ronda del Vallès. Fins aquí, res d'especial.


Fixeu-vos bé amb la foto. Són les obres del Quart Cinturo en aquest punt que us comentava abans. Si us hi heu fixat bé, potser haureu vist una mena de construcció al mig de les obres... a la dreta de la foto... on hi ha ombra... la veieu? Acostem-nos-hi una mica més...


Molt probablement us estareu fent la mateixa pregunta que jo: què devia ser això? Doncs jo no us ho sabria dir. Només em poc limitar a descriure el que he vist i a il·lustrar-ho amb fotografies. El que és evident és que aquesta construcció estava enterrada i ben enterrada, i que les obres del Quart Cinturó l'han fet sortir a la llum. Mirem-la per dins? Som-hi...


L'entrada és amb arc de mig punt, no massa alt, aproximadament uns 2 metres. Dins de la construcció només hi ha una volta de canó, amb el sostre ben negre. Potser era un forn? Ves a saber... La construcció està feta amb maons, però desconec si pot tenir algun interès històric o de patrimoni cultural.


Si algun lector o lectora té coneixements d'història, arquitectura o arqueologia i creu que aquest vestigi pot ser interessant d'estudiar, que s'afanyi. Tot apunta que ben aviat aquesta ruïna acabarà de nou soterrada o potser destruïda. Les obres avancen ràpid, els operaris hi treballen fins i tot en dissabte. A peu d'obra es respira pressa per enllestir l'autovia.

25 de juliol 2008

Reprovació a l'equip de govern per acomiadament improcedent


Us penjo avui la primera de les mocions que defensaré el proper ple ordinari (dijous 31, 21h), que tracta sobre l'acomiadament improcedent de la tècnica municipal d'ensenyament Francesca Berenguer. Ja en vaig parlar una mica l'altre dia. Crec que el text de la moció fa un recull cronològic perquè refresqueu la memòria de com va anar tot plegat. I si teniu comentaris sobre el tema, esteu convidats/des a participar.


Per descomptat, la moció no s'aprovarà perquè els 7 regidors i regidores del mal govern CiU-PVA hi votaran en contra. Malgrat tot, els faré posar vermells. Us ho asseguro. Ells són els únics culpables que un jutge hagi condemnat l'Ajuntament de Viladecavalls per haver violat drets fonamentals i vulnerat la constitució espanyola amb la discriminació d'una treballadora per les seva ideologia política. Una sentència judicial que, per culpa de 7 regidors i regidores, ha embrutat el nom de l'Ajuntament com a institució. Una sentència judicial que em continua produint vergonya d'altri cada cop que la llegeixo.


Sé que la moció és una mica llarga, però crec que val la pena penjar-la de forma íntegra.


Exposició de motius

Atès que el passat 23 de gener de 2008 es va dictar un Decret d’Alcaldia on s’amortitzava el lloc de treball de Tècnic/a d’ensenyament i s’extingia el contracte laboral existent entre aquest Ajuntament i la treballadora Sra. Francesca Berenguer i Prieto.

Atès que el passat 23 de gener l’Il·lustríssim Alcalde de Viladecavalls va fer arribar una carta signada a la Sra. Francesca Berenguer on “es reconeix la improcedència d’aquest acomiadament”.

Atès que el passat ple ordinari de 31 de gener de 2008 els grups municipals del PSC, ICV i ERC van presentar una moció on es proposava confirmar en les funcions de la seva plaça a la treballadora municipal Francesca Berenguer, i obrir un expedient informatiu per determinar si l’Alcalde s’havia ajustat a dret, o s’havia extralimitat en les seves funcions, i que la moció va ser rebutjada amb els vots en contra dels 6 regidors/res de CiU i el regidor de la PVA.

Atès que el passat ple ordinari de 27 de març es va aprovar amortitzar de la plantilla laboral d’aquest Ajuntament 1 plaça de Tècnic d’Ensenyament amb els vots favorables dels 6 regidors/res de CiU i el regidor de la PVA.

Atès que la Sra. Francesca Berenguer va presentar una demanda judicial contra l’Ajuntament de Viladecavalls on sol·licitava la nul·litat del seu acomiadament improcedent per vulneració de drets fonamentals, discriminació i assetjament laboral

Atès que la sentència emesa pel Jutjat Social nº2 de Terrassa amb data 16 de juny de 2008 recull textualment els següents fonaments de dret:

-“En efecto hay indicios suficientes, que se han dejado reflejados en los hechos probados, para entender que el despido de la actora se ha producido por razones políticas y lo que no ha habido han sido razones objetivas laborales de ningún tipo que justifiquen la medida extintiva.”

-“Para que se produzca la inversión de la carga de la prueba (...) ha de quedar constatada la concurrencia de indicios de que se han producido la violación de un derecho fundamental y estos indicios, como se ha avanzado, existen y lo son de vulneración del art. 14 de la C.E, es decir, de que el despido se ha producido con discriminación de la trabajadora por sus ideas políticas (art. 4.2c,17 53.4 y 55.5 ET), por la simple razón de la discrepancia interna –en el seno de su propio partido político– entre la actora i el nuevo gobierno municipal.”

-“cuando la relación es laboral (...) en las decisiones empresariales no han de pesar en modo alguno las ideas políticas de las partes (...) de modo que, cuando son dichas las que fundamentan un acción perjudicial para el trabajador, la consecuencia es declarar que dicha situación es discriminatoria y produce los efectos anudados a tal declaración, porque el legislador ha considerado que la conducta basada en esas consideraciones (sexo, origen, estado civil, condición social, religión, ideas políticas, orientación sexual) merece reproche legal.”

-“la consecuencia ex lege de ello es la declaración de nulidad, a la que por cierto, también se podia haber llegado por el camino mucho más simple de la falta de forma de la carta de despido objetivo entregada, en aplicación de lo dispuesto en el art. 53.4 ET y su desarrollo jurisprudencial, porque en efecto, dicha carta no proporciona dato alguno en que basar esa “necessitat d’amortitzar el seu lloc de treball”

Ates que l’esmentada sentència judicial declara textualment:

“FALLO – Que debo estimar en parte la demanda presentada por Dña. Francesca Berenguer Prieto, y en virtud de ello declaro la nulidad del despido de que ha sido objeto y condeno al AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS a la readmisión de la actora en las condiciones anteriores al despido con abono de los salarios dejados de percibir.”

El grup Municipal d’ERC presenta al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer: L’Il·lustríssim Alcalde i, per extensió, tots els regidors i regidores de l’equip de govern demanaran disculpes públicament a la Sra. Francesca Berenguer pel tracte discriminatori al qual ha estat sotmesa durant més d’un any, i concretament per haver violat els drets fonamentals d’una treballadora de l’Ajuntament, amb la vulneració de l’article 14 de la Constitució Espanyola.

Segon: El ple de la corporació, òrgan de màxima representació política dels ciutadans en un Ajuntament, depurarà les responsabilitats polítiques de cadascun dels set regidors i regidores de CiU i PVA com a primer pas per reorientar la política de personal d’aquest equip de govern, sol·licitant la dimissió de l’Il·lustríssim Alcalde, Sebastià Homs i Padrisa, del Primer Tinent d’Alcalde Francisco Vega i Aragón i de la Regidora de cultura i ensenyament i Segona Tinent d’Alcalde, Regina Parellada i Canals com a principals responsables polítics d’haver comès una violació de drets fonamentals a una treballadora municipal i amonestant els Regidors José Valero i Hernández, Antoni Raso i Serrano, Esperança Peralta i Yañez, i Santi Griera i Gusi com a còmplices d’aquesta violació de drets fonamentals.

Tercer: formar una Comissió Consultiva Vinculant d’Acomiadament, amb la presència tots els partits polítics amb representació al consistori. L’objectiu d’aquesta Comissió serà el de vetllar perquè l’equip de govern municipal no porti a terme polítiques d’acomiadaments improcedents com les que la sentència judicial ha demostrat que s’estan portant a terme, i per garantir que els treballadors/res del Consistori no vegin violats els seus drets fonamentals pel sol fet de tenir idees polítiques, religioses o de qualsevol altre tipus que pertanyen a l’àmbit més privat de la persona.


No obstant això, el Ple amb el seu criteri decidirà.


Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Viladecavalls, 24 de juliol de 2008

24 de juliol 2008

Dos anys fent bloc

Avui fa dos anys de la meva primera nota al bloc. Dos anys compartint reflexions amb veu alta amb tots i totes els que teniu la paciència de visitar aquest espai. Dos anys amb els quals he penjat 244 escrits. Dos anys amb els que he intentat contestar tots els vostres comentaris, sempre respectuosos, cosa que agraeixo moltíssim. Dos anys amb els quals aquest bloc ha tingut més de 28.730 visites. Aquestes han estat les dues entrades més visitades del bloc: La renúncia de la Glòria i el meu debut com a portaveu.


Aquest bloc no seria res sense tots i totes vosaltres. Sense les lectores i els lectors. Les vostres visites, els vostres comentaris, en defintiva, la vostra interacció directa són la força d'aquest mitjà, són el seu principal actiu. Gracies a tots i a totes pel vostre interès. Espero mantenir-lo durant el curs que ve!


Salut i blocs!!!


PS: Marxo pitant cap a la comissió informativa de ple. Demà us comento les mocions que presentem!

20 de juliol 2008

Violació de drets fonamentals

Una lectora m'ha enviat un correu-e, on em recordava un comentari que em van penjar en aquesta nota del bloc el passat 30 de gener. Si no ho vau fer, llegiu-lo. Val la pena:

Hola Lluís,
Fa temps que et volia escriure un comentari però el volia fer de forma anònima perquè com tu ja saps, els temps que corren a Viladecavalls són de repressió, i, si parles amb noms i cognoms, pot perillar la teva integritat, la teva família,etc. No puc entendre a aquest equip de govern, tant dictatorial, tant poc govern. Quan un fa servir el poder pel poder malament, molts complexes d'inferioritat tenen els que ho fan. Fixa't en dictadors històrics (Hitler, Franco, etc)tots uns indignes com a persones. Si no ets dels seus, et marquen i a la foguera.
Viladecavalls per culpa del govern actual no va bé. La sensació que tinc és que el nostre poble depén de 7 persones (perquè ells no es cansen de dir nosaltres som 7, vosaltres 6)que únicament busquen interessos propis i no pensen que es deuen a un poble, a una gent que els hagi votat o no, tenen dret a opinar i a fer-lo lliurement.
Sempre he estat orgullosa de ser de Viladecavalls, ara, em fa pena que s'estigui convertint en un poble a on has d'anar a cavall de 7persones que no tenen sentiment de poble, em sap greu...
Per altra banda, felicitats per la teva estrena com a portaveu d'ERC, m'han dit que ho vas fer molt bé, que vas posar vermell en alguna ocasió a l'Il.lustríssim: amb els 2 camps de gespa, amb la defensa de la continuació de l'E.T., i sobretot, amb la defensa de la treballadora municipal acomiadada improcedentment, ja que l'Il.lustríssim no va saber què dir al respecte i el poc que va dir era mentida...
Jo sóc treballadora municipal d'un altre Ajuntament i vull donar el meu suport a tots els treballadors de l'Ajuntament de Viladecavalls (als acomiadats i als que segurament acomiadarant properament) ja que l'Il.lustríssim només mira pels seus interessos i imposa la Llei de si no estàs amb mi al carrer!! Quina democràcia, quina garantia de la llibertat d'expressió, de la llibertat ideològica, com està vulnerant drets fonamentals recollits a una Constitució de 1978.


Tot això, ho escrivia una lectora anònima el passat 30 de gener. I tenia tota la raó. TOTA. A continuació us penjo un petit extracte de la sentència judicial que condemna a l'Ajuntament de Viladecavalls a la readmissió de la Tècnica municipal d'ensenyament Francesca Berenguer. Violació de drets fonamentals. Vulneració de l'art. 14 de la constitució espanyola. Discriminació per ideologia política. Llegiu-ho vosaltres mateixos:


“En efecto hay indicios suficientes, que se han dejado reflejados en los hechos probados, para entender que el despido de la actora se ha producido por razones políticas y lo que no ha habido han sido razones objetivas laborales de ningún tipo que justifiquen la medida extintiva.”

“Para que se produzca la inversión de la carga de la prueba (...) ha de quedar constatada la concurrencia de indicios de que se han producido la violación de un derecho fundamental y estos indicios, como se ha avanzado, existen y lo son de vulneración del art. 14 de la C.E, es decir, de que el despido se ha producido con discriminación de la trabajadora por sus ideas políticas (art. 4.2c,17 53.4 y 55.5 ET), por la simple razón de la discrepancia interna –en el seno de su propio partido político– entre la actora i el nuevo gobierno municipal.”

“cuando la relación es laboral (...) en las decisiones empresariales no han de pesar en modo alguno las ideas políticas de las partes (...) de modo que, cuando son dichas las que fundamentan un acción perjudicial para el trabajador, la consecuencia es declarar que dicha situación es discriminatoria y produce los efectos anudados a tal declaración, porque el legislador ha considerado que la conducta basada en esas consideraciones (sexo, origen, estado civil, condición social, religión, ideas políticas, orientación sexual) merece reproche legal.”

"FALLO – Que debo estimar en parte la demanda presentada por Dña. Francesca Berenguer Prieto, y en virtud de ello declaro la nulidad del despido de que ha sido objeto y condeno al AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS a la readmisión de la actora en las condiciones anteriores al despido con abono de los salarios dejados de percibir.”


Això no ho dic jo. Això ho diu un jutge. És molt trist que aquestes coses passin al nostre poble, però passen. I quan passen, cal denunciar-ho i assenyalar els i les culpables. Perquè tot delicte, tota violació de drets fonamentals, tota vulneració de la llei, té culpables.

14 de juliol 2008

abaixar el ritme

Suposo que els i les lectores més habituals ja us heu adonat que no estic actualitzant el bloc tan regularment com havia fet fins ara. El motiu és ben senzill. Estic centrant la major part del meu temps davant de l'ordinador a l'escriptura d'articles científics (com aquest, o aquest o aquest) també estic enllestint una nova patent (semblant a aquesta o aquesta); es tracta del treball previ indispensable per la meva futura tesi doctoral en química.


Lògicament, si escric sobre química, no puc escriure sobre actualitat política. Em sap greu. No ho puc fer tot.


M'he vist obligat a abaixar el ritme. De totes maneres, miraré de penjar almenys una opinió per setmana, en la mesura de les meves possibilitats. Ara mateix, si alguna cosa falta a la meva vida, és temps per poder fer tot el que voldria...


PS: Genial el concert dels Pets d'ahir!

11 de juliol 2008

Bona Festa Major 2008

Us desitjo que passeu una bona Festa Major!

(sembla que aquest any no ha de ploure... esperem que el temps aguanti!)

06 de juliol 2008

Parlar sempre. Que arribem a un acord ja és una altra cosa...

A hores d’ara ja no és cap notícia que hi van haver dues trobades entre els grups PSC, ICV, PVA i ERC per explorar un possible canvi de color a l’Ajuntament de Viladecavalls. Alguns ens han acusat de conspirar, de donar una imatge de claveguera a la política, de buscar la cadira a qualsevol preu, etc. Tot el contrari. Jo crec que sempre s’ha d’estar disposat a parlar, i que no hi ha cap mal en fer-ho. Per mi és tant important poder seure a parlar amb aliats com amb adversaris polítics. D’entrada, parlar sempre. Que arribem a un acord ja és una altra cosa...


Mai vaig amagar a l’executiva local d’Esquerra que m’havien convidat a participar a aquestes trobades, i sempre vaig defensar-hi els posicionaments del nostre grup. Vull deixar clar que nosaltres no vam conspirar mai; de fet, quan la PVA no es va presentar a la tercera trobada, jo mateix vaig trucar a l’Il·lustríssim Alcalde Sr. Homs per comunicar-li personalment que s’havien produït aquests contactes i que no s’havia arribat a cap acord. El Sr. Homs em va escoltar, molt sorprès, confirmant que no tenia cap coneixement sobre aquestes reunions, i em va agrair que el truqués abans de que el tema sortís a la premsa. Crec sincerament que vam actuar correctament.


La PVA si que va conspirar. Van amagar al seu soci -CiU- que s’estaven reunint amb PSC, ICV i ERC. Per això el Sr. Vega s’ha vist obligat a escenificar una fugida endavant, sol·licitant militar a CDC. Ja veurem com acaba tot plegat. L'única cosa clara és que l'equip de govern CiU-PVA té els peus de fang...


Des d’Esquerra vam intentar construir un equip de govern millor que l’actual. Sense tics totalitaris ni dictatorials. Un nou govern que aturi l’actual malbaratament de diners públics, que racionalitzi la despesa, que planifiqui com es pagaran els manteniments de les infraestructures municipals i que abandoni per sempre la política dels emplastres, els bunyols i les coses mal fetes. Aquest era el nostre objectiu. No ha estat possible. De moment.


I per què no ha estat possible? Doncs jo crec que no s’ha arribat a un acord perquè en aquella taula de negociació no tothom tenia el mateix objectiu. No tothom tenia com a objectiu principal construir un equip de govern millor que l’actual. Un equip de govern amb un lideratge renovat que trenqués definitivament amb el passat, una autèntica aposta de futur per un equip de govern estable a llarg termini.


Permeteu-me un incís abans de seguir. Adam Smith, un dels pares de l’economia moderna, venia a dir-nos que, en la competència, l’ambició individual serveix al bé comú d’un grup, és a dir, que el més productiu en un grup és que cadascun dels seus membres actuï cercant el benefici individual. Per mi es tracta d’una estratègia errònia en política. L’estratègia correcta, des del meu punt de vista, es basa en que el més productiu en un grup és que cadascun dels seus membres actuï cercant el benefici individual i el del grup. Per mi, aquest va ser l’error que van cometre el PSC i la PVA, i que va impedir avançar en les negociacions. El PSC i la PVA només buscaven el seu benefici individual. No el del grup. M’explico.


El PSC va plantejar una proposta sobre la taula on s’assignaven l’alcaldia pel PSC i la primera tinència d’alcaldia per la PVA. Com a portaveu d’Esquerra vaig defensar que aquella proposta era inacceptable pel nostre grup. Aquest tema ja havia estat prèviament debatut al si de la nostra executiva local, arribant a la conclusió que lliurar l’alcaldia al PSC seria perjudicial per la continuïtat a llarg termini d’aquesta hipotètica coalició PSC+ICV+PVA+ERC i, per descomptat, segur que seria perjudicial per Esquerra-Viladecavalls. Esquerra no pot lliurar l'alcaldia al PSC.


El PSC no va voler ni valorar cap de les propostes plantejades per ERC o ICV. Tampoc ho va fer la PVA. Si l’alcaldia no podia ser pel PSC, els mateixos socialistes plantejaven que només podia ser per la PVA, i la primera tinència pel PSC. Ràpidament la PVA va demanar si ICV i ERC hi estaven d’acord i, per tant, si hi havia una proposta formal de lliurar l’alcaldia al Sr. Vega. ICV ja va avançar que no ho acceptarien. Jo vaig decidir no avançar el nostre posicionament i valorar-ho amb els membres de l’executiva local d’ERC. Vam quedar per una tercera trobada on la PVA no es va presentar.


Com us deia, des d’Esquerra teníem voluntat de seguir negociant per intentar construir un equip de govern millor que l’actual; també ICV feia plantejaments sincers en aquest sentit. Tanmateix, no ha estat possible arribar a un acord. Almenys aquest cop. Però ningú podrà acusar Esquerra d’ambició, o de voler-nos col·locar al govern a qualsevol preu. Perquè si aquest hagués estat l’objectiu -governar a qualsevol preu- és tan fàcil com lliurar l’alcaldia al Sr. Vega.


Subratllo, un cop més, que l’objectiu d’Esquerra no és governar a qualsevol preu. L’objectiu és construir un equip de govern millor que l’actual. Ara, o guanyant les eleccions el 2011. I ho torno a repetir. Aquest cop, no ha estat possible. Així doncs, des de l'oposició, endavant les atxes!!!