26 de març 2010

Decret de Fiscalia

[no acceptaré cap comentari en aquesta nota]

Us deixo l'enllaç del decret [pdf] emès per la Fiscalia Provincial de Barcelona. Vaig rebre aquest decret el passat 3 de març de 2010 per correu ordinari al meu domicili particular. Per tant, es tracta d'un document privat dirigit a mi (com a denunciant) que, després de fer les pertinents consultes, m'han confirmat que tenia dret a fer-lo públic.


Tal com he dit al ple durant la meva intervenció relativa a una moció presentada pels regidors no-adscrits sobre aquest tema, a finals de l'any 2008 des d'Esquerra vam detectar irregularitats administratives -fraccionament de factures d'asfaltat de carrers- i després de demanar explicacions a l'equip de govern en dos plens consecutius i no rebre resposta, el febrer de 2009 vam decidir anar als Mossos per comunicar aquesta pràctica irregular que s'estava portant a terme a l'Ajuntament de Viladecavalls. D'això ja fa 13 mesos. Vull remarcar que la nostra obligació com a grup municipal a l'oposició és controlar que l'equip de govern faci les coses ben fetes i denunciar les accions irregulars de l'equip de govern. És el que vam fer, i ho tornariem a fer quaranta vegades si fes falta. Sobre el decret només destacaré que el fiscal no adverteix cap fet que suposi il·lícit penal, però si que adverteix que hi han irregularitats administratives -les factures fraccionades- que hauran de ser corregides per les vies que corresponguin. Per part d'Esquerra ho tenim clar. Les factures fraccionades constitueixen un deute no reconegut de l'Ajuntament i s'han de remetre a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya perquè dictamini quina és la manera correcta de procedir per donar solució a tot el conjunt d'obres que s'han encarregat sense passar per concurs i fraccionant els pagaments, és a dir, incomplint la llei de contractes del sector públic i cometent, per tant, les citades irregularitats administratives. Ara doncs, cal posar remei a aquesta qüestió.