08 de juliol 2009

Esquerra vota en contra dels comptes generals de "Multigestió"

El passat ple extraordinari del dia 25 de juny es van debatre els comptes generals de l'empresa Viladecavalls Multigestió Pública SL. Des d'Esquerra-Viladecavalls hi vam votar en contra per diversos motius:


- Manca de transparència: L'equip de govern ens ha impedit consultar les liquidacions de l'IVA de l'empresa de l'any 2008. També ens han impedit fotocopiar l'extracte de la targeta de crèdit del gerent. Hem de recordar que també ens han impedit formar part del consell d'administració de l'empresa durant els anys 2007 i 2008.


- Operacions financeres poc clares: Des d'Esquerra mai hem vist clar que l'Ajuntament vagi transferir l'arrendament financer dels camps de gespa artificial a Multigestió, amb l'objectiu de repercutir-se l'IVA de la gespa mitjançant la venda dels pisos. Enginyeria financera amb regust de frau fiscal...


- Mala gestió: És normal que amb els diners de la hipoteca destinada al pagament de la promoció de pisos del Carrer Orenetes, es paguin despeses de la promoció de pisos de l'Av. Barcelona? L'equip de govern n'hi diu "funcionalitat empresarial". Si van tibant de la hipotèca sense certificacions d'obra, ja en parlarem quan surtin els preus dels pisos...


- Males maneres: El juliol de l'any passat l'equip de govern no va tenir més remei que estimar un recurs de resposició d'Esquerra on s'anul·lava la hipotèca de la promoció dels pisos de l'Av. Barcelona per incompliment de la llei d'hisendes locals. Sembla que aquest equip de govern encara no ha entès que tenir majoria no els situa per sobre de la llei. Les lleis, per sort, són iguals per tothom.


- Males pràctiques: En un moment de crisi com l'actual, i amb el nivell d'endeutament crític que ha assolit l'Ajuntament. no podem tolerar que el gerent de Viladecavalls Multigestió s'hagi gastat més de 3000€ en restaurants i bars.


- Manca de fiabilitat: L'endeutament assolit per Viladecavalls Multigestió durant l'any 2008 va obligar a l'empresa a presentar un pla de viabilitat, tal com estableix la llei. El pla de viabilitat i els comptes de l'empresa els elabora una assessoria financera on un dels seus responsables ha mantingut una relació empresarial amb el gerent de Viladecavalls Multigestió. No és il·legal, però no ens inspira cap confiança. Un pla de viabilitat, per cert, que apunta un preu dels pisos al voltant de 2800€/m2...


A tot això li hem de sumar els concursos fets per procediment d'urgència, durant el període estival, amb documentació irregular i que sempre guanyen els mateixos. El resultat de tot plegat ens inspira una profunda desconfiança que va motivar el nostre vot en contra.


Tot i la crisi, el problema d'accés a l'habitatge per diversos sectors socials continua sent greu. Ens preocupa que des d'una empresa municipal que té la funció de promoure habitatge a preus assequibles, s'estiguin malbaratant els diners. Desitgem que la mala gestió no tingui conseqüències greus sobre el preu final dels habitatges, però tot apunta que no serà així. En seguirem parlant.

9 comentaris:

Anònim ha dit...

Lluis: en tot aquest repertori d´explicacions que dones, hi ha algun element que podria permetre presentar alguna denúncia? I si és així, ho faràs?

maripau ha dit...

Lluis, permiteme hacer un pequeño apunte sobre tu frase:
"A tot això li hem de sumar els concursos fets per procediment d'urgència, durant el període estival, amb documentació irregular i que sempre guanyen els mateixos".
En lo referente al concurso de la 1ª fase C/Orenetes, no fué tramitado de urgencia, sin embargo el periodo de exposición pública fué DE TAN SOLO 12 DIAS en la 1ª quincena de agosto (dada la cuantía del proyecto total el periodo de exposición debia ser de 52 dias...sin contar las graves irregularidades en la documentación.

Lluís Soler Turu ha dit...

anònim 23:09,

En la majoria de casos no, donat que es tracten de decisions polítiques que no compartim (com gastar-se els diners en coses que no toquen o que es podrien estalviar).


En algun altre cas, segurament es pot denunciar per via contenciós-administratiu i, en cas de guanyar-lo, l'ajuntament només rebria alguna amonestació en forma de multa, però penso que cap jutge amb dos dits de front no faria enderrocar els pisos construits per defectes de forma durant el procés.


Sobre les liquidacions de l'IVA dels camps de gespa (que no paguen), no et puc respondre, precisament, perquè no he tingut accés a les liquidacions i no he pogut estudiar les xifres en detall. Fa mesos ja vam demanar una auditoria, sense èxit.


De totes maneres, sempre que la gent d'Esquerra-Viladecavalls hem detectat irregularitats sospitoses d'incórrer algun tipus de delicte, les hem posat en mans de la justícia. Així ho hem fet, i així ho seguirem fent, això t'ho puc assegurar.

Anònim ha dit...

2800€/m... ummm! crec que sera millor anar a comprar pisos a qualsevol contructor o de segona má, ara que han baixat tant els preus.
Però quina putada per Multigestió, a qui vendran els pisos? perque a aquest preus el banc no donen hipoteques als joves, a Terrassa esta passant i amb preus mes asequibles.
Aixó vol dir que l'ajuntament té un deute i pot ser que amb aquesta situació s'agrevi i moltissim!

Anònim ha dit...

Sr. Soler i Turu, després de perdre unes eleccions, de que cap denúncia interposada arriba a terme i de totes les inspeccions de la fiscalia, sense poder demostrar cap tipus de delicte. ¿no se li cau la cara de vergonya?

Lluís Soler Turu ha dit...

anònim 11:35,

La cara de vergonya només li cau a les persones que tenen actituds antidemocràtiques i/o que actuen sota la covardia dels anonimats. No és el cas.


La tasca d'un grup a l'oposició és tan legítima com la d'un grup al govern. I una de les tasques d'un grup a l'oposició és el control a l'acció de govern així com detectar irregularitats i donar coneixement d'aquestes als organismes competents. Són aquestes institucions superiors les que, a la vista dels fets, decideixen emprendre les actuacions que considerin oportunes.


Des d'Esquerra-Viladecavalls sempre hem treballat, treballem i treballarem en defensa del bé comú. Nosaltres treballem per un poble millor, i no ens hem d'avergonyir de res, tot al contrari. Estem orgullosos de poder treballar per Viladecavalls amb el suport i la força democràtica que vam rebre a les últimes eleccions, que no va ser poc. Estem orgullosos de poder contribuir a una millora de la gestió municipal a través de la nostra tasca política a l'oposició. Estem orgullosos de treballar per arreglar les coses.


Salut i blocs.

Anònim ha dit...

Lluis: És cert que en un dels darrers plens de l´Ajuntament es va acordar l´investigació d´unes ventes de terrenys municipals per sota dels preus de tasació als anys 2003, 2004 per les quals Finques Viladecavalls va cobrar uns diners?

Lluís Soler Turu ha dit...

anònim 18:53,

Per ser exactes, el passat ple ordinari del dia 28 de maig de 2009 es van aprovar per unanimitat els següents acords:

PRIMER.- SOL·LICITAR a la COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, dictamen preceptiu sobre la nul·litat de ple dret dels Decrets d’Alcaldia de data 26 de maig de 2003, 25 de febrer de 2004 i document d’encàrrec de data 14 de setembre de 2005, mitjançant els quals l’Ajuntament de Viladecavalls va procedir a encarregar a una assessora immobiliària, la venda de les finques inscrites en el seu inventari com patrimoni municipal, ubicades al camí de Can Sanahuja número 39, camí de Can Sanahuja número 39 bis, i camí de l’Era número 25, i per quina intermediació va satisfer uns honoraris de 3.368,64 € (tres mil tres cents seixanta vuit euros amb seixanta quatre cèntims d’euro), 3.200,06 € (tres mil dos cents euros amb sis cèntims d’euro) i 9.132,97 euros (nou mil cent trenta dos euros amb noranta set cèntims d’euro), respectivament.


SEGON.- SOL·LICITAR a la COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, dictamen en relació a la nul·litat de ple dret de les alienacions de les finques esmentades, alienacions elevades a document públic els dies 17 de juliol de 2003 (finca del camí de Can Sanahuja número 39), 14 de juny de 2004 (finca del camí de Can Sanahuja númro 39 bis) i 31 de març de 2006 (finca del camí de l’Era número 25).


TERCER.- DONAR TRASLLAT dels expedients administratius corresponents a les alienacions esmentades a la DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL del DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, per tal que els traslladi a la COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA, a efectes de l’emissió del preceptiu dictamen, de conformitat amb el disposat a l’article 10, apartat 3er., de la seva llei reguladora”.

Desconec si a hores d'ara la COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ha emès els dictàmens sol·licitats.

maripau ha dit...

Quiero comentar que las fechas dadas a la comisión jurídica de la Generalitat no se corresponden con el momento en que el Ayuntamiento nos dió 5 (no 3) parcelas a la venta si no con el dia en que tuvimos comprador.
No se de donde se saca que el precio era inferior al de tasación ya que todas las parcelas provenian de subastas desiertas del Ayuntamiento.
Hay quien no sabe que inventar para intentar desviar quien ha sido el corrupto, intentando buscar fuera de su casa lo que tenía dentro. Ha día de hoy aun no hemos podido ver el expediente en el que parece ser se insinuaba "QUE PODÍA EXISTIR SOBORNO", intentando desprestigiar la persona de un Secretario fallecido (muerte natural, un infarto) en el 2005, al anterior alcalde y a Finques Viladecavalls. Mas vale que empiecen a enviar a la comisión jurídica y a fiscalía los chancullos de estos dos últimos años (y los anteriores si quieren) a nosotros eso no nos quita el sueño.