24 de novembre 2009

Ple 26 novembre: proposem algunes mesures d'acció social i per pal·liar els efectes de la crisi

En el proper ple ordinari previst per aquest dijous 26 de novembre, el grup municipal d'Esquerra-Viladecavalls presentarem una moció que conté mesures concretes d'acció social i per pal·liar els efectes de la crisi econòmica. La moció, que podeu descarregar des d'aquest enllaç, conté els següents acords:


Primer.- Publicitar en un lloc preferent a tots els mitjans de comunicació municipals (revista, web, ràdio, televisió) totes les deduccions i bonificacions fiscals que es contemplen en les ordenances fiscals aprovades per l’exercici 2010, explicant clarament quins són els requisits per accedir a cada deducció o bonificació fiscal, quins són els terminis de sol·licitud de cada deducció o bonificació, on s’han de formular les sol·licituds i com s’ha de presentar la documentació requerida.

Segon.- Facilitar l’ajornament i el fraccionament del pagament d’impostos i taxes, avaluant especialment la situació de persones a l’atur i amb càrregues familiars, o les unitats familiars sense ingressos.

Tercer.- En el cas dels ajuts municipals atorgats des de la regidoria de serveis socials, modificar els barems econòmics que s’estableixen per a concedir els ajuts, amb la finalitat d’augmentar el nombre de beneficiaris dels mateixos.

Quart.- Reduir el termini de pagament de les factures (en situació regular) a les petites i mitjanes empreses.

Cinquè.- Intervenir com un operador actiu en els processos d’intermediació laboral a través del Servei Local d’Ocupació, incrementant la orientació laboral i fomentant la inserció laboral a través de dinamitzar i promocionar la borsa de treball municipal a tots els mitjans de comunicació municipals (revista, web, ràdio, televisió).

Sisè.- Potenciar la formació amb l’objectiu de millorar la qualificació professional i els coneixements dels treballadors/es, oferint cursos de formació per adults i informant dels cursos existents organitzats per altres entitats i institucions que fomenten l’ocupació i la inserció al mercat laboral.