02 d’abril 2007

Ple ordinari 29 març 2007 (II): aprovem els tres primers carrers de Viladecavalls amb nom de dona

El 5 de març de 2007, la Junta de Govern Local va proposar els noms per a tres dels carrers de nova creació del Pla Parcial núm. 8 Carretera d’Olesa – Pla de l’Església. Per si algú no ho recorda, a la Junta de Govern Local només tenen vot els regidors de l’equip de govern. Gràcies a l’acord del passat ple de gener els portaveus dels grups de l’oposició hi podem assistir amb veu però sense vot.


Com ja és habitual, ni l’alcalde ni el grup municipal de CiU havien consensuat prèviament la proposta amb el conjunt de les forces polítiques que tenim representació al consistori. Els grups municipals de l’oposició vam expressar el nostre desacord amb la proposta de nomenclàtor que plantejava l’equip de govern i, tan Esquerra com el PSC, vam anunciar que treballaríem propostes alternatives.


Atès que mai s’ha inclòs cap nom de dona en la nomenclatura dels carrers de Viladecavalls, des d’Esquerra vam plantejar una primera proposta de noms de dones als diversos grups de l’oposició. Va ser ben senzill arribar a una proposta consensuada conjuntament amb els grups del PSC, ICV i PP perquè, en definitiva, tots aquests grups polítics volem que la perspectiva de gènere impregni totes les polítiques que promou el nostre municipi.


Així doncs, amb l’abstenció dels regidors de CiU, i els vots favorables de la resta de grups del consistori, el passat ple vam acordar atorgar els noms de Federica Montseny, Maria Mercè Marçal i Anne Frank als tres primers carrers del poble amb nom de dona. Totes tres són dones que mereixen el nostre reconeixement, tan per la seva trajectòria personal com pel llegat que han deixat a la nostra societat. No m’estendré en comentar la biografia de cadascuna d’elles però, en relació al contingut d’aquesta proposta, si que m’agradaria citar un dels versos més famosos de Maria Mercè Marçal, que han esdevingut bandera del moviment feminista d’esquerres a Catalunya:


“A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida.
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.”


Per mi, aquesta és una proposta que va més enllà, perquè es posa de manifest una conjuntura de discriminació negativa a la que cal fer front des del consistori. De fet, de cara al futur, caldria constituir algun tipus de comissió municipal de nomenclàtor dels carrers de Viladecavalls per confeccionar i mantenir un catàleg de noms en previsió de futures denominacions i que, a més, revisi de manera periòdica el nomenclàtor de carrers i espais públics del nostre municipi.